SER onderzoekt betaalbaarheid zorg

op .

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) advies gevraagd over de toekomstbestendigheid van de zorg. Schippers wil met name weten hoe de SER aankijkt tegen de betaalbaarheid van de zorg en de knelpunten op de arbeidsmarkt.

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) advies gevraagd over de toekomstbestendigheid van de zorg. Schippers wil met name weten hoe de SER aankijkt tegen de betaalbaarheid van de zorg en de knelpunten op de arbeidsmarkt.


Oordeelsvorming

Met het oog op eigen oordeelsvorming roept de SER partijen in de zorg op om hun mening over deze onderwerpen te geven. De SER organiseert hiertoe niet alleen hoorzittingen, maar ook een online consultatie, waardoor iedereen in de gelegenheid wordt gesteld zijn mening te geven.Concrete knelpunten

De SER-commissie die het advies voorbereid wil ondermeer weten wat volgens betrokkenen de concrete knelpunten in de gezondheidszorg zijn en waardoor worden deze problemen worden veroorzaakt. Ook wil de SER de meningen peilen over de huidige marktordening en financiering van de zorg. Meer in het bijzonder hoopt de SER oplossingen te horen voor de kostenstijgingen en het personeelstekort in de zorg.Bron: Skipr