Omzetgroei ziekenhuizen stevent af op 9,5 procent

op .

De omzetgroei in de curatieve ziekenhuissector dreigt op te lopen tot 9,4 procent. Dat stelt zorgverzekeraar Achmea op basis van een inventarisatie van de lopende contractbesprekingen met de ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

Omzetgroei ziekenhuizen stevent af op 9,5 procentDe omzetgroei in de curatieve ziekenhuissector dreigt op te lopen tot 9,4 procent. Dat stelt zorgverzekeraar Achmea op basis van een inventarisatie van de lopende contractbesprekingen met de ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

De door Achmea vastgestelde virtuele omzetgroei is bijna vier keer hoger dan de vorig jaar in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord overeengekomen maximale groei van 2,5 procent. Met het oog op de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord noemt Achmea-topman Roelof Konterman de financiële verlangens van de ziekenhuizen en ZBC’s “zorgwekkend”. Zonder zelf percentages te noemen zeggen zorgverzekeraars CZ en VGZ het door Achmea geschetste beeld te herkennen. “Er is een groot aantal ziekenhuizen dat substantieel meer vraagt”, aldus VGZ-woordvoerder Dennis Verschuren.
Geen contract

Achmea en de andere verzekeraars zeggen zich hoe dan ook aan het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord te willen houden en de financiële verlangens van de ziekenhuizen niet te zullen honoreren. Daarmee liggen de komende weken moeizame onderhandelingen in het verschiet. In het hoofdlijnenakkoord is overeengekomen om de contracteerronde voor 2012 voor 1 april af te ronden. Achmea zegt geen onderhandelingen eenzijdig te zullen afbreken, maar sluit niet uit dat uit er met sommige ziekenhuizen geen contract zal worden gesloten.
Zorgplicht

Voor de betrokken ziekenhuizen betekent dit dat ze geen aanspraak kunnen maken op de bevoorschotting die Achmea beschikbaar stelt. Voor verzekerden kan het niet sluiten van een contract betekenen dat ze voor behandeling naar een ander ziekenhuis moeten. Dit geldt volgens Achmea alleen voor nieuwe behandelingen. Daarnaast zegt Achmea  zich ten allen tijde aan haar zorgplicht te zullen houden.
Marktaandeel

Eén van de oorzaken van de hoge ziekenhuisoffertes ligt volgens Konterman in het feit dat ziekenhuizen nog altijd te weinig keuzes maken ten aanzien van het behandelaanbod. Daarbij komt dat ziekenhuizen nadrukkelijk te maken krijgen met selectieve zorginkoop.  Dit betekent dat individuele ziekenhuizen, wanneer ze goed presteren op prijs,volume en kwaliteit, fors meer kunnen groeien dan de in het hoofdlijnenakkoord vastgelegde 2,5 procent omzetgroei. De ziekenhuizen lijken deze gelegenheid nu te willen benutten om hun marktaandeel te vergroten.
Strafkorting

Op de achtergrond speelt ook de generieke korting die minister Schippers in het vooruitzicht heeft gesteld wanneer de ziekenhuizen het omzetplafond overschrijden. Een dergelijke maatregel treft alle ziekenhuizen, ongeacht de vraag of ze zich aan het budgetplafond hebben gehouden. Daarmee voedt deze strafmaatregel strategisch gedrag, want waarom matigen als de boete van de buren ook bij een zuinig ziekenhuis terecht komt. Achmea-topman Kontermans pleit voor aanpassing van de boetesystematiek. “We moeten af van het systeem waarbij het braafste jongetje van de klas gestraft wordt”, aldus Konterman.     
Afspraak

In een reactie laat de NVZ vereniging van ziekenhuizen weten de groeicijfers die Achmea noemt, niet te herkennen. "Het gaat hier om lokale, individuele onderhandelingen", aldus de NVZ. "Details kennen we niet. Details mogen we ook niet weten.  Dat is in strijd met NMa-wetgeving. We kunnen onze leden dus niet aanspreken." De NVZ is niet te spreken over het feit dat Achmea de publiciteit zoekt. "We hebben afgesproken in het hoofdlijnenakkoord dat we bij eventuele knelpunten rondom de contractering eerst onderling overleg zullen voeren en dit niet in het openbaar te bespreken", aldus de NVZ. "De onderhandelingen zijn in volle gang. Misschien vindt Achmea het onderhandelen lastig en kan men wel wat hulp gebruiken."
Bron: Skipr