1,2 miljoen mensen gebruiken thuiszorg of zorg in verpleeg/verzorgingshuis

op .

Nederland vergrijst in de komende jaren snel. Steeds meer mensen worden ook zeer oud. Dat maakt dat ook de behoefte aan thuiszorg en de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis groter wordt. Voor het ministerie van VWS heeft het SCP de toekomstige ontwikkelingen in de sector verpleging en verzorging tot 2030 in kaart gebracht in het kader van het Programma Langdurige Zorg

1,2 miljoen mensen gebruiken thuiszorg of zorg in verpleeg/verzorgingshuisNederland vergrijst in de komende jaren snel. Steeds meer mensen worden ook zeer oud. Dat maakt dat ook de behoefte aan thuiszorg en de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis groter wordt. Voor het ministerie van VWS heeft het SCP de toekomstige ontwikkelingen in de sector verpleging en verzorging tot 2030 in kaart gebracht in het kader van het Programma Langdurige Zorg. Evenals in voorgaande rapportages blijkt dat het gebruik van verpleging en verzorging naar verwachting zal toenemen, maar minder snel dan op grond van de vergrijzing te verwachten is.
In 2009 gebruikten bijna 1,2 miljoen mensen een vorm van verpleging en verzorging, in de thuiszorg, verpleeg- of verzorgingshuizen. In 2030 zullen dat naar verwachting ongeveer 1,6 miljoen mensen zijn.
Bron: BTN