Psychisch verzuim in zorg groeit

op .

Het aantal werknemers dat zich vanwege psychische problemen ziek meldt is gegroeid van 17 procent in 2010 naar 20 procent vorig jaar. Deze trend is vooral waar te nemen in de sectoren Zorg & Welzijn, Cultuur & Recreatie en Horeca. Dit constateert arbodienstverlener 365.

Psychisch verzuim in zorg groeit
Het aantal werknemers dat zich vanwege psychische problemen ziek meldt is gegroeid van 17 procent in 2010 naar 20 procent vorig jaar. Deze trend is vooral waar te nemen in de sectoren Zorg & Welzijn, Cultuur & Recreatie en Horeca. Dit constateert arbodienstverlener 365.
Ook de duur van het psychisch verzuim is vorig jaar gegroeid. Duurde dit verzuim in 2010 gemiddeld nog 141 dagen, vorig was dit 147 dagen. Over de hele linie is het verzuim gegroeid van 4,3 procent naar 4,5 procent. Wel constateert 365 dat zich in de tweede helft van 2011 een verzuimdaling heeft ingezet. Deze hangt samen met de verslechterde economie en de angst voor baanverlies.
Kleine bedrijven

Een andere constatering van 365 is dat mannen in 2011 even vaak en even lang verzuimden als vrouwen. Vijftigplussers meldden zich minder vaak ziek dan jongere werknemers, maar verzuimden gemiddeld wel langer. Verzuim was minder in kleine bedrijven met minder dan 35 werknemers.  Van oudsher melden werknemers in kleine bedrijven zich minder makkelijk ziek, omdat ze in een klein team direct gemist worden. Ook is de bevlogenheid bij kleinere organisaties groot, hetgeen een positief effect heeft op het verzuim.
Bron: Skipr