ABP kort pensioen en laat premie stijgen

op .

Het ambtenarenpensioenfonds ABP kondigt een voorgenomen verlaging van de pensioenen aan met 0,5%. Bovendien gaat een tijdelijke opslag op de premie omhoog van 1 naar 3%.

ABP kort pensioen en laat premie stijgen
Het ambtenarenpensioenfonds ABP kondigt een voorgenomen verlaging van de pensioenen aan met 0,5%. Bovendien gaat een tijdelijke opslag op de premie omhoog van 1 naar 3%.

ABP maakte woensdag bekend dat deze maatregelen nodig zijn, omdat de dekkingsgraad te laag is.

Zowel de aanspraken van mensen die pensioen opbouwen als de uitkeringen van de gepensioneerden worden gekort.

De verlaging van de pensioenen gaat in vanaf 1 april 2013, maar begin 2013 maakt ABP opnieuw de balans op om te bezien of de verlaging moet worden doorgezet.
Meer premie

Een gemiddelde gepensioneerde, die naast de AOW 10.000 euro per jaar aan ouderdomspensioen ontvangt, krijgt zo'n 3,50 euro minder per maand. De werkende deelnemers in het fonds en de werkgevers moeten meer premie betalen. De tijdelijke opslag op de premie gaat dit jaar en volgend jaar omhoog van 1 naar 3%.
Pijnlijk besluit

Een 'aanzienlijke minderheid' van de deelnemersraad was in een advies tegen het besluit, aldus ABP. De werkgeversraad en de deelnemersraad van het fonds adviseerden positief, ook al vonden ze het besluit pijnlijk.
Bonden: 'kortzichtig'

De ambtenarenbond noemt de ingreep 'onzinnig en kortzichtig'. Volgens de bond hanteert toezichthouder De Nederlandsche Bank normen die gebaseerd zijn op 'dagkoersen en dagrente', terwijl de pensioenfondsen er zijn voor de lange termijn. De bond pleit voor een gemiddelde rente over een jaar bij de beoordeling in plaats van een peildatum.
Bron: InOverheid