Advies aan minister: haal mondzorg voor kinderen tijdelijk uit experiment

op .

Advies aan minister: haal mondzorg voor kinderen tijdelijk uit experimentCoöperatie VGZ is voor vrije prijsvorming maar constateert uit onderzoek dat het leidt tot onaanvaardbare kostenstijgingen. VGZ ziet na de bestudering van 500 tarieflijsten van tandartsen een kostenstijging van gemiddeld 7 procent. Het advies aan de minister is daarom mondzorg voor kinderen en gehandicapten tijdelijk uit het experiment te halen. VGZ gaat er van uit dat de minister op korte termijn zelf de tarieven voor deze kwetsbare groepen vaststelt. Tot het zover is, betaalt de zorgverzekeraar de gehele rekening voor behandelingen uit het basispakket voor kinderen en gehandicapten volledig. VGZ publiceert vandaag het onderzoeksrapport ‘kostenontwikkelingen mondzorg’ op haar website.VGZ maakte enkele weken geleden bekend dat de nieuwe vrije tandartstarieven in 2012 zouden leiden tot een forse kostenstijging. De laatste weken zien we minder extreme uitschieters, maar een kostenstijging van gemiddeld 7 procent na 500 lijsten vinden wij nog steeds te hoog, aldus Martin Bontje, lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ.Het onderzoeksrapport van VGZ verschijnt vandaag op de website. Het onderzoek van VGZ houdt, in tegenstelling tot het onlangs gepubliceerde NZa–onderzoek, wél rekening met hoe vaak een behandeling wordt uitgevoerd, de zogeheten volume-informatie die cruciaal is om conclusies te kunnen trekken over kosten. ‘Wij beschikken als zorgverzekeraar over declaratiegegevens uit het verleden en weten dus welke behandelingen het meest voorkomen. We hebben een Top 21 van meest voorkomende behandelingen vastgesteld, die goed zijn voor 90 procent van alle kosten in de mondzorg jeugd. We zien kostenstijgingen op bijna alle Top 21 behandelingen’, aldus Marc Janssen, manager zorginkoop van Coöperatie VGZ. In het onderzoek houdt VGZ rekening met de aanpassingen in de tariefstructuur van 2011 naar 2012. Een vulling en bijbehandelingen zoals een verdoving en ets werden bijvoorbeeld in 2011 nog los in rekening gebracht, daar geldt nu een all-in prijs voor. ’Om een reële prijs vast te stellen, moet je weten hoe vaak een bijbehandeling voorkomt en dit ‘meewegen’ bij het vaststellen van de prijs. Dit is in een groot aantal gevallen niet op de juiste manier gebeurd, getuige de kostenstijging van 7 procent’, aldus Martin Bontje. ‘Het onderzoek van de NZa werd door verschillende partijen aangegrepen om zaken anders uit te leggen. Het NZa-onderzoek zegt echter niets over kosten, maar alleen iets over binnen welke bandbreedtes prijzen zijn vastgesteld. We hebben de NZa vorige week onze bevindingen gepresenteerd en zijn op basis hiervan nog meer overtuigd van onze conclusies. Pas in juni gaat de NZa volume-informatie meenemen in haar onderzoek. Dat is wat ons betreft te laat, want onze klanten gaan nu naar de tandarts’.VGZ dringt er daarom deze week bij de minister op aan om de mondzorg voor kinderen en gehandicapten tijdelijk tot 1 januari 2013 uit het experiment te halen en hiervoor maximumtarieven vast te stellen. In afwachting van dit besluit zal Coöperatie VGZ de behandeling van kinderen en gehandicapten betalen. Klanten die verzekerd zijn bij VGZ, Univé Zorg, IZA, IZZ, UMC en Cares worden voor mondzorg dus niet geconfronteerd met bijbetalingen in het basispakket. Het onderzoeksrapport is openbaar en staat vandaag op de website van Coöperatie VGZ, hierin wordt op eenvoudige wijze het verschil uitgelegd met het onderzoek van de NZa.