In zorg meer aandacht voor werk gehandicapte

op .

Het kabinet wil in de zorg aan gehandicapten meer aandacht voor werk. Ook moeten jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in het speciaal onderwijs beter worden voorbereid op een werkzaam leven.

In zorg meer aandacht voor werk gehandicapte
Het kabinet wil in de zorg aan gehandicapten meer aandacht voor werk. Ook moeten jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in het speciaal onderwijs beter worden voorbereid op een werkzaam leven.
Hervorming arbeidsmarkt

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) zei maandag na afloop van een bijeenkomst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hieraan te werken in zijn hervormingsplannen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De Krom hield bij de OESO een presentatie van zijn plannen, waarbij hij de bijstand, sociale werkplaatsen en Wajong (voor jonggehandicapten) grotendeels wil samenvoegen.
Wetsvoorstel

De staatssecretaris wil nog deze week zijn wetsvoorstel Werken naar Vermogen bij de Tweede Kamer indienen. De bedoeling is volgens hem dat gemeenten de regie pakken aan de onderkant van de arbeidsmarkt en dat “in de regio” een totaalaanpak ontstaat met het onderwijs en de (jeugd)zorg om mensen met een beperking uit de uitkering te houden en meer aan het werk te helpen.

De Krom heeft in januari nog hierover gesproken met collega-bewindspersonen Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) en Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid). In maart gaan zij dit opnieuw doen.
OESO

Bij de OESO hadden zich vertegenwoordigers van 16 landen, onder meer uit Canada, Chili, Japan, Luxemburg en Hongarije, opgegeven voor de presentatie van de VVD-bewindsman. Volgens De Krom komt de grote belangstelling voor de Nederlandse plannen, doordat veel landen ermee worstelen dat gehandicapten te vroeg en te gemakkelijk een uitkering krijgen en worden afgeschreven voor werk.
Psychische problemen

De OESO concludeerde maandag ook nog in een studie dat een steeds groter deel van de beroepsbevolking van westerse landen kampt met psychische problemen. Dit vertaalt zich volgens de organisatie in een toenemend beroep op de zorg en uitkeringen. Nederland wordt samen met Zweden en Zwitserland genoemd als landen die op de goede weg zijn met hervormingen.
Bron: ANP