Zorgselectie op grond van leefstijl acceptabel'

op .

Zorgselectie op grond van leefstijl is, onder voorwaarden, acceptabel. Dat vindt een aanzienlijk deel van de Nederlandse artsen, zo blijkt uit een peiling van het tijdschrift Arts en Auto.

‘Zorgselectie op grond van leefstijl acceptabel’
Zorgselectie op grond van leefstijl is, onder voorwaarden, acceptabel. Dat vindt een aanzienlijk deel van de Nederlandse artsen, zo blijkt uit een peiling van het tijdschrift Arts en Auto.
Kentering in denken

Onderzoeksbureau Quint Result deed in opdracht van Arts en Auto onderzoek onder ruim tweehonderd (huis)artsen. De uitkomst duidt volgens hen op een kentering in het medisch denken over solidariteit in de vorm van gelijke behandeling in de zorg.
Ongezonde leefstijl

Twee op de vijf huisartsen vindt dat obese patiënten met een ongezonde leefstijl een hogere zorgpremie mogen betalen dan patiënten met een gezondere leefstijl. Van de medisch specialisten vindt bijna de helft dit. En niet-rokende longpatiënten zouden voorrang moeten (kunnen) krijgen bij het inplannen van afspraken, met het oog op de stijgende zorgkosten. Dat zeggen de artsen desgevraagd.
Principes

De meerderheid van de artsen is stellig tegen het maken van onderscheid tussen patiënten. Premiedifferentiatie en voorrangsbeleid vinden zij principieel onjuist. Zij verwachten meer van preventiebeleid.
Preventie

KNMG stelt in Arts en Auto dat een ongezonde leefstijl krachtig aangepakt moet worden, maar niet via premiedifferentiatie. “Zo’n oplossing tast de solidariteit en toegankelijkheid aan van ons zorgstelsel”, meldt een KNMG-woordvoerder. “Het is bovendien onwaarschijnlijk dat een premiemaatregel een ongezonde leefstijl kan voorkomen. De KNMG pleit voor prikkels die gezond gedrag bevorderen, gericht op het individu én zijn omgeving.”
Bron: Skipr