Dalende instroom mbo zet banenplan onder druk

op .

Het kabinetsvoornemen om 12000 extra banen in de zorg te creëren staat onder druk door de dalende animo voor verzorgende en verpleegkundige opleidingen. De instroom op de mbo-opleiding verzorgende is in 2010 met 2 procent afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van het kenniscentrum voor leren in de praktijk in de zorg, Calibris.

Dalende instroom mbo zet banenplan onder drukHet kabinetsvoornemen om 12000 extra banen in de zorg te creëren staat onder druk door de dalende animo voor verzorgende en verpleegkundige opleidingen. De instroom op de mbo-opleiding verzorgende is in 2010 met 2 procent afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van het kenniscentrum voor leren in de praktijk in de zorg, Calibris. 
“Het kabinet wil de komende jaren 12000 extra banen in de ouderenzorg realiseren”, aldus Calibris in de periodieke BPV Barometer Zorg. “De vraag is alleen waar het personeel vandaan moeten komen. Via het mbo alleen is dit niet mogelijk. De instroom in de opleiding verzorgende is in 2011 weer gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.” Calibris voorziet dat ook het aantal studenten voor andere mbo-opleidingen, zoals die voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen niveau 4, de komende jaren flink achteruit gaat.
Knelpunt

Ook op een ander punt komt het kabinetsvoornemen volgens Calibris in het gedrang. “Het bieden van voldoende stageplaatsen voor studenten van niveau 2 (en 3) is een belangrijke voorwaarde voor de ambitie van de overheid om extra banen in de ouderenzorg te realiseren”, aldus Calibris. Maar ondanks het dalende leerlingaantal is het stageaanbod voor met name niveau 2 studenten ‘een groot knelpunt’.  “Slechts ongeveer een vijfde van alle roc-locaties zegt geen problemen te ondervinden bij het vinden van een passende stageplaats”, stelt Calibris. “Van de overige roc’s geeft een aantal aan soms studenten te moeten weigeren omdat er onvoldoende stageaanbod is.”
Productie draaien

Ook het vinden van stageplaatsen voor verpleegkundigen verloopt in sommige regio’s volgens Calibris moeizaam. Waar het bij niveau twee vooral gaat om het ontbreken van stageplaatsen, komen niveau 4 studenten vaak op een niet passende stageplaats terecht. “Het probleem concentreert zich in dat geval meestal in de eerste opleidingsjaren”, stelt Calibris. “Ziekenhuizen willen nauwelijks meer bbl-studenten in het 1e en 2e jaar van opleiding. Deze kunnen in de complexe omgeving te weinig productie draaien.”
Bron: Skipr