Meer onderzoek naar verband (nacht)werk - gezondheid

op .

Meer dan 50.000 deelnemers hebben zich de tweede helft van 2011 aangemeld voor de Nightingale-studie. Dit onderzoek, van het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) en de Universiteit Utrecht, richt zich onder meer op de effecten van nachtdiensten op het ontstaan van borstkanker.

Meer onderzoek naar verband (nacht)werk - gezondheid
Meer dan 50.000 deelnemers hebben zich de tweede helft van 2011 aangemeld voor de Nightingale-studie. Dit onderzoek, van het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) en de Universiteit Utrecht, richt zich onder meer op de effecten van nachtdiensten op het ontstaan van borstkanker.
Bij het (langdurig) werken in de nachtdienst kunnen tal van klachten optreden. De StAZ heeft eerder het project 'Optimalisatie nachtarbeid ziekenhuizen' laten uitvoeren. In het eindrapport, dat eind vorig jaar verscheen, kunt u lezen wat de gevolgen zijn van nachtarbeid en welke interventies kunnen worden ingezet om deze gevolgen te verminderen. De uitkomsten van dit onderzoek bieden instellingen in de zorgsector concrete handvatten voor praktische interventies in programma's ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, veiligheid en duurzame inzetbaarheid.
Blij met grote respons

De Nightingale-studie richt zich op de gezondheid van (voormalige) verpleegkundigen in relatie tot hun beroep en leefomgeving. Een van de speerpunten van de studie is de vraag of verstoring van het dag-nachtritme een rol speelt bij het ontstaan van borstkanker.

Voor deze studie is een groot aantal BIG-geregistreerde vrouwelijke verpleegkundigen benaderd. Het grote aantal deelnemers geeft aan dat veel verpleegkundigen het belangrijk vinden meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke invloeden van hun werk op de gezondheid.

De onderzoekers zijn enthousiast over de grote respons. Projectcoördinator dr. Anouk Pijpe (NKI-AVL): 'Hoe meer vrouwen meedoen, hoe sneller er resultaten zullen zijn. Ook kunnen er meer aspecten van bepaalde blootstellingen en meer zeldzame ziekten worden onderzocht.'
Waarom dit onderzoek?

'Dierproeven geven aan dat nachtwerk het risico op borstkanker verhoogt, het gerenommeerde International Agency for Research of Cancer noemt nachtwerk 'waarschijnlijk carcinogeen' en in Denemarken is borstkanker al gekenmerkt als beroepsziekte. In onze ogen is er echter nog te weinig goed onderzoek bij mensen verricht om tot deze conclusies te komen. Daarom is het zo belangrijk om de Nightingale-studie uit te voeren,' aldus onderzoeker Pijpe.

De Nightingale-studie richt zich niet alleen op de effecten van nachtwerk, ook andere blootstellingen komen aan bod, zoals werken met chemotherapie, elektromagnetische velden of röntgenapparatuur. Het maakt de vragenlijst langer, maar het is belangrijk hiernaar te vragen. Het kan samen een rol spelen in de gezondheid van de verpleegkundigen.
Meer informatie

Lees meer over de Nightingale-studie op www.nightingale-studie.nl >

Download het StAZ-rapport van het project 'Optimalisatie nachtarbeid ziekenhuizen' >
Bron: StaZ