Dekkingsgraad ABP te laag, van PFZW voldoende

op .

De pensioenfondsen ABP en PFZW zijn de grootste pensioenfondsen voor de FBZ-achterban. Het ABP geldt voor de medewerkers in de umc’s, universiteiten en onderzoekinstellingen.

Dekkingsgraad ABP te laag, van PFZW voldoende
De pensioenfondsen ABP en PFZW zijn de grootste pensioenfondsen voor de FBZ-achterban. Het ABP geldt voor de medewerkers in de umc’s, universiteiten en onderzoekinstellingen. PFZW is het grootste pensioenfonds in de zorg en geldt onder andere voor de algemene ziekenhuizen, ggz-instellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Pensioenfonds ABP heeft het jaar 2011 afgesloten met een dekkingsgraad van 94% en zit daarmee onder de landelijke minimumeis van De Nederlandsche Bank van 95%. Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) zat daar met een dekkingsgraad van 97% aan het eind van 2011 net iets boven.
Gevolgen pensioenen

Doordat ABP onder de grens van 95% uitkomt, moet het pensioenfonds per 1 april 2013 korten op de pensioenopbouw voor werkenden en de pensioenbedragen voor gepensioneerden. Beiden zullen met ongeveer 0,5% worden gekort. Op 1 februari 2012 zal ABP de exacte verlaging bekendmaken. Pas eind 2012 zal, op basis van de dan geldende cijfers, bekend zijn of de verlaging daadwerkelijk zal doorgaan.
PFZW hoeft de pensioenaanspraken niet te korten. Voor werkenden betekent dit dat de pensioenopbouw ongewijzigd wordt voortgezet, voor gepensioneerden dat niet gekort hoeft te worden op de maandelijkse pensioenbedragen. 
Zie voor meer informatie:

•    ABP-pensioen: aanvullende maatregelen nodig

link naar: http://www.abp.nl/abp/abp/over-abp/actualiteit/abp-pensioen-aanvullende-maatregelen-nodig.asp

•    Kwartaalbericht PFZW 4e kwartaal 2011

link naar: http://www.pfzw.nl/Images/NL%20PFZW%20Kwartaalbericht%20Q4%202011_tcm20-181922.pdf