Ouder zorgpersoneel wil best blijven werken

op .

Veel oudere verpleegkundigen en verzorgenden willen wel doorwerken tot hun pensioen, maar alleen als de werkgever extra rekening met hen houdt. Dat kan door hen minder zwaar werk te laten verrichten en hun regelmatiger werktijden te geven.

Ouder zorgpersoneel wil best blijven werken
Veel oudere verpleegkundigen en verzorgenden willen wel doorwerken tot hun pensioen, maar alleen als de werkgever extra rekening met hen houdt. Dat kan door hen minder zwaar werk te laten verrichten en hun regelmatiger werktijden te geven.
Voortijdige uitval

Als de werkgever dat niet mogelijk maakt, dreigt voortijdige uitval, blijkt uit een dinsdag gepubliceerde panelenquête van Nivel, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.
Dreigend personeelstekort

Van het zorgpersoneel is 14 procent ouder dan 55 jaar. In de toekomst dreigt een personeelstekort in de zorg, onder meer door de vergrijzing. Door het lichamelijk zware werk en de onregelmatige werktijden, is het voor oudere werknemers relatief onaantrekkelijk om in de zorg te blijven werken.
Werkomstandigheden

De panelleden - bestaande uit ongeveer 1350 werknemers in de zorg - vinden bijna allen dat goede werkomstandigheden ervoor zorgen dat ouder personeel in de zorg blijft werken.
Bron: ANP