Preventie remt stijging zorgkosten met 6 procent

op .

Investeren in preventie en gezond ouder worden kan de kostengroei in de zorg met 6 procent drukken. Ook daalt het gezondheidsverlies als gevolg van veroudering met een derde. Dit becijfert econoom Marc Pomp in het rapport “Gezond en actief ouder worden. De maatschappelijke baten van Healthy Ageing onderzoek".

Preventie remt stijging zorgkosten met 6 procentInvesteren in preventie en gezond ouder worden kan de kostengroei in de zorg met 6 procent drukken. Ook daalt het gezondheidsverlies als gevolg van veroudering met een derde. Dit becijfert econoom Marc Pomp in het rapport “Gezond en actief ouder worden. De maatschappelijke baten van Healthy Ageing onderzoek".
Volgens Pomp levert kennis over Healthy Ageing aanzienlijke maatschappelijke en economische baten op. Zo kan het gezondheidsverlies als gevolg van veroudering met een derde afnemen. Bovendien kunnen de zorguitgaven op termijn beperkt worden tot een kleine 18 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde eerder dat deze kosten in 2050 24 procent van het BBP zullen uitmaken. Daarnaast kan Healthy Ageing volgens Pomp leiden tot een extra arbeidsparticipatie van 150 duizend personen.
Preventie

Sleutel tot Healthy Ageing is volgens Pomp “preventie, preventie en nog eens preventie”, niet alleen in de vorm van het voorkómen van ziekte, maar ook door het eerder opsporen en behandelen van ziekten en daarmee het verminderen van de effecten.

Onderzoek

Oud-CPB-econoom Pomp deed zijn onderzoek in opdracht van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) , dat een internationale onderzoekslijn rond de effecten van ouder worden heeft opgezet.  Volgens het UMCG is het voor het eerst dat er zo breed onderzoek is gedaan naar de maatschappelijke baten van investeringen in preventie, waarbij zowel kosten en baten in ogenschouw zijn genomen. 
Prioriteit

UMCG-bestuurder Frans Jaspers roept naar aanleiding van Pomps onderzoek op tot een nationaal programma op het gebied van gezond ouder worden dat aansluit bij internationale doelstellingen.  “De maatschappelijke baten van investeringen in Healthy Ageing zijn enorm en rechtvaardigen ambitieuze investeringen”,  aldus Jaspers. “Het huidige topsectorenbeleid is onvoldoende afgestemd op de agenda van de Europese Commissie, waarin Healthy Ageing, naast energie en klimaat, een van de prioriteiten is. Daarom streven wij naar een nationaal programma waarin alle Healthy Ageing-inspanningen van universiteiten, universitaire medische centra en het bedrijfsleven samenkomen en dat aansluit bij het beleid van de EU.”
Bron: Skipr