PFZW: momenteel geen pijnlijke extra maatregelen

op .

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) is aan het einde van 2011 op 97% uitgekomen. Dat is net boven de kritische grens. Daardoor hoeft het pensioenfonds op dit moment geen pijnlijke extra maatregelen te nemen.

PFZW: momenteel geen pijnlijke extra maatregelen
De dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) is aan het einde van 2011 op 97% uitgekomen. Dat is net boven de kritische grens. Daardoor hoeft het pensioenfonds op dit moment geen pijnlijke extra maatregelen te nemen.

 

De stijging in het laatste kwartaal is mede het gevolg van het besluit van De Nederlandsche Bank (DNB) om bij het vaststellen van de dekkingsgraad te mogen rekenen met een gemiddelde rente over de laatste drie maanden van het jaar. De impact van deze maatregel op de dekkingsgraad van PFZW is afgerond 4 procentpunt.

 

Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn: ‘Die versoepeling is een druppel op de gloeiende plaat, maar voor PFZW wel een belangrijke druppel. Het betekent dat we net boven de kritische grens uitkomen. Met een essentieel gevolg voor onze gepensioneerden en deelnemers: we hoeven op dit moment geen pijnlijke extra maatregelen te nemen. Als DNB onze analyse deelt, gaan de pensioenen bij PFZW nu niet omlaag.’

 

Een bescheiden vooruitgang bij de aanpak van de Europese schuldencrisis, verbeterde economische vooruitzichten in met name de Verenigde Staten en de afdekking van het renterisico leidden tot positieve rendementen op de beleggingen. De lange rente daarentegen daalde in het laatste kwartaal van 2011 verder.

 

‘Het afgelopen jaar bracht niet het gehoopte herstel van de rust op de financiële markten, terwijl we dat zo dringend nodig hebben. Het beeld is daarom nog steeds somber. We zijn nog lang niet uit de problemen. In 2012 is het echt nodig dat het vertrouwen in de markten terugkeert en de rente stijgt’, aldus Borgdorff.Bron: PFZW