Zorgcommissarissen ontevreden over vergoeding

op .

Bijna de helft van de toezichthouders in de zorg vindt zijn of haar bezoldiging te laag. De gemiddelde jaarlijkse vergoeding ligt in de zorg op 8600 euro per jaar. Dat is ver onder het gemiddelde over alle sectoren, inclusief beursgenoteerde ondernemingen: dat komt uit op 15.000 euro.

Zorgcommissarissen ontevreden over vergoedingBijna de helft van de toezichthouders in de zorg vindt zijn of haar bezoldiging te laag. De gemiddelde jaarlijkse vergoeding ligt in de zorg op 8600 euro per jaar. Dat is ver onder het gemiddelde over alle sectoren, inclusief beursgenoteerde ondernemingen: dat komt uit op 15.000 euro.

Dit blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011, dat is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en Nyenrode Business Universiteit. Het onderzoek vindt sinds 2007 elk jaar plaats.
Weinig verandering

Er blijkt maar weinig te veranderen in commissarissenland. De gemiddelde commissaris is nog steeds een man van bijna 60 jaar, met een universitaire economische of bedrijfskundige opleiding. Hij bezit drie commissariaten en is al tien jaar commissaris. Vrouwelijke commissarissen zijn jonger, minder lang commissaris en hebben minder commissariaten. Als een raad van commissarissen een nieuwe commissaris nodig heeft, zoekt men vooral binnen het eigen netwerk. Sinds 2007 zijn commissarissen iets minder tijd gaan besteden aan hun commissariaat, vorig jaar 13 uur per maand, en ze zijn iets minder tevreden met hun beloning.
Zelf tevreden

De commissarissen houden regelmatig een zelfevaluatie en zijn dan zelf zeer tevreden over hun eigen functioneren en dat van de raad als geheel. Het valt wel op dat er bij de zelfevaluaties zelden een extern deskundige is betrokken. Ook communiceren raden van commissarissen weinig met stakeholders en andere externe betrokken partijen.
Verbeterpunten

Hoogleraren Auke de Bos en Mijntje Lückerath-Rovers die het onderzoek leidden, hebben ook een aantal aanbevelingen opgesteld. Zij vinden dat raden van commissarissen zich minstens eens per drie jaar moeten laten begeleiden door een extern deskundige en vooral aandacht moeten besteden aan het functioneren van de raadsvoorzitter. Ook bestuurders, aandeelhouders en andere betrokkenen zouden bij de zelfevaluatie moeten worden betrokken. De zelfevaluaties moeten leiden tot concrete verbeterpunten.
Het aantal deelnemers aan het onderzoek is in 2011 gehalveerd: er deden 224 commissarissen mee, in 2010 nog 440. Een kwart van de respondenten vindt zijn zorgcommissariaat het meest aansprekende.Bron: Zorgvisie