Aanbesteden Wmo-zorg wordt eenvoudiger

op .

Aanbesteden kan in Nederland een stuk eenvoudiger. Een voorstel van het Europees ¬parlement zal een hoop on¬duidelijkheden wegnemen, met name voor de Wet maatschappelijk ondersteuning.

Aanbesteden Wmo-zorg wordt eenvoudiger



Aanbesteden kan in Nederland een stuk eenvoudiger. Een voorstel van het Europees ¬parlement zal een hoop on¬duidelijkheden wegnemen, met name voor de Wet maatschappelijk ondersteuning.




Over het aanbesteden in de Wmo is al jaren discussie. De vraag in welke categorie een bepaalde dienst valt houdt veel juristen bezig. Zo classificeren sommige deskundigen de dienst ‘hulp bij het huishouden’ als een economische dienst die in de zogenoemde ‘2A-categorie’ valt. Voor deze diensten gelden de strenge regels van de Europese aanbesteding. Bij de ‘2B-categorie’ die voor andere diensten geldt, zijn de regels veel soepeler.




Volgens hoogleraar Inkoopmanagement Jan Telgen van de Universiteit van Twente is er nieuwe Europese wetgeving op komst die helderheid biedt: “Er ligt een voorstel dat door alle partijen met veel enthousiasme is ontvangen. In dit voorstel verdwijnen de A- en B-categorieën en komt er één categorie voor medische-, sociale- en educatieve diensten. Alle huidige en toekomstige aanbestedingen in de Wmo vallen hier zonder enige discussie onder. De enige twee dingen die aanbestedende parijen in deze categorie moeten doen is van te voren publiceren dat ze een dienst gaan aanbesteden en na de aanbesteding publiceren welke partij de gunning heeft gewonnen. Zolang je aan deze twee eisen voldoet, is de manier waarop je een winnaar kiest niet belangrijk, mits alles eerlijk gedaan wordt.”




Het voorstel kan in december van dit jaar als Europese verplichting van kracht worden. Nederland heeft dan nog twee jaar om dit in de eigen wet op te nemen. Een voorstel voor een Nederlandse aanbestedingswet dat momenteel bij de Tweede Kamer ligt, houdt nog geen rekening met dit Europese voorstel. Het gaat nog steeds uit van oude Europese regels zoals het bestaan van een A-categorie en een B-categorie.“De behandeling van deze nieuwe wet is vaak uitgesteld maar staat nu voor deze maand op de Kameragenda”, zegt Telgen. “Na de behandeling kan de Nederlandse wet dus niet eerder dan eind dit jaar in werking treden. Brussel geeft lidstaten altijd twee jaar de tijd om aan Europese regels te voldoen. Dat betekent dat we het risico lopen twee jaar aan een verouderde Nederlandse wet vast te zitten. Ik zou liever zien dat we werken aan een snelle omzetting van de nieuwe Europese regels in een Nederlandse wet.”



Bron: Zorgvisie