IGZ: spoedeisende hulp voldoet, maar kan beter

op .

De spoedeisende hulp in ziekenhuizen voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. Toch zijn er verbeteringen nodig, aangezien de huidige normen een ondergrens zijn. Dit stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van een representatieve steekproef onder 33 ziekenhuizen.

IGZ: spoedeisende hulp voldoet, maar kan beterDe spoedeisende hulp in ziekenhuizen voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. Toch zijn er verbeteringen nodig, aangezien de huidige normen een ondergrens zijn. Dit stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van een representatieve steekproef onder 33 ziekenhuizen.
Volgens de inspectie voldoen inmiddels voldoen 32 van de 33 onderzochte ziekenhuizen aan de minimale kwaliteitseisen. Deze normen zijn opgesteld in 2009. Volgens de inspectie hebben de ziekenhuizen sindsdien een kwaliteitsslag gemaakt . Dit komt mede door de maatregelen die de inspectie in de loop van het onderzoek aan 28 ziekenhuizen heeft opgelegd.
Gebreken

Vaak ontbrak het aan  een integraal kwaliteitssysteem - specifiek voor de afdeling spoedeisende hulp. Ook was er in veel ziekenhuizen geen zorgbeleidsplan. Daarin is onder andere vastgelegd welke patiënten wel en niet bij spoedeisende hulp kunnen worden behandeld. Dat is van belang om te voorkomen dat een patiënt met bijvoorbeeld specifieke hartklachten naar een afdeling spoedeisende hulp wordt gebracht die niet voldoende is toegerust om patiënten met deze hartklachten te behandelen.
Aanscherpen

Ondanks het feit dat de ziekenhuizen deze zaken op orde hebben, is de inspectie van mening dat er verdere verbeteringen nodig zijn. De inspectie roept daarom de medische beroepsverenigingen en ziekenhuizen op om de kwaliteitsnormen aan te scherpen. Op die manier kan de kwaliteit van de spoedeisende hulp naar een hoger niveau worden gebracht.
Beoordelen

Slechts bij een ziekenhuis was het nodig verscherpt toezicht in te stellen. Het betreft hier De Sionsberg in Dokkum. Dat ziekenhuis heeft vervolgens zelf de afdeling spoedeisende hulp gesloten. Ziekenhuizen die nu niet getoetst zijn, moeten op basis van het onderzoeksrapport de eigen spoedeisende hulpafdeling beoordelen. Uiterlijk 1 april 2012 moeten zij aan de inspectie rapporteren in hoeverre zij voldoen aan de minimale kwaliteitseisen.
Bron: Skipr