Amsterdam komt met eigen pgb

op .

De gemeente werkt aan een pgb ‘Amsterdamse formule'. Deze variant kent wel de voordelen van het persoonsgebonden budget (pgb) zoals keuzevrijheid en zelfregie, maar is tegelijkertijd beter bestand tegen onbedoeld en oneigenlijk gebruik.

Amsterdam komt met eigen pgb

 

De gemeente werkt aan een pgb ‘Amsterdamse formule'. Deze variant kent wel de voordelen van het persoonsgebonden budget (pgb) zoals keuzevrijheid en zelfregie, maar is tegelijkertijd beter bestand tegen onbedoeld en oneigenlijk gebruik.

De gemeente Amsterdam grijpt de decentralisatie van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo aan om het zorgstelsel te vernieuwen in 2013. Belangrijkste eerste stappen zijn de vereenvoudiging van de indicatiestelling en een Amsterdamse variant voor het persoonsgebonden budget. Volgens wethouder Eric van der Burg (VVD) kiest de gemeente nadrukkelijk voor de mogelijkheid van een pgb naast zorg in natura. "Met het pgb kunnen mensen zelf hun zorg regelen, zelf hun leven inrichten. Het geeft hen vrijheid en ze houden regie over hun eigen leven. Voor velen een voorwaarde voor een menswaardig bestaan.”
Notitie

De ontwikkeling van een Amsterdams pgb is een van de innovatieve voorstellen uit de ‘Uitgangspuntennotitie Amsterdamse aanpak decentralisatie AWBZ-begeleiding'. Deze notitie is de basis voor het op te stellen beleidsplan en uitvoeringsplan over de decentralisatie AWBZ-begeleiding. Daarin staan ook andere vernieuwingen, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking. Er kunnen combinaties worden gemaakt met bestaand Wmo- en ander gemeentelijk aanbod. Er wordt gekeken naar overlap met andere producten, zoals hulp bij het huishouden en woonbegeleiding. Ook de samenhang met maatschappelijk werk of schuldhulpverlening, re-integratie en onderwijs wordt bekeken. Het moet mogelijk worden dat mensen minder hulpverleners over de vloer krijgen.
Noodzaak

Bij de overheveling van de AWBZ-begeleiding kan de gemeente zelf bepalen hoe de doelgroep, die nu nog gebruik maakt van de begeleiding vanuit de AWBZ, volgend jaar vanuit de Wmo bediend gaat worden. Volgens wethouder Eric van der Burg is één op één overnemen geen optie: “Ruim 10.000 Amsterdammers maken nu gebruik van de AWBZ-begeleiding. Mensen die dat nodig hebben krijgen ook vanaf 2013 een passend zorgaanbod. Mijn zorgvisie ‘van aanspraak naar noodzaak' staat hier centraal. Bij de beoordeling is het uitgangspunt: eerst eigen kracht en netwerk, collectief waar het kan en individueel waar nodig.”
Budget

Voor de AWBZ-begeleiding in Amsterdam wordt op dit moment ongeveer 125 miljoen euro uitgegeven. Bij de decentralisatie zal het Rijk een korting toepassen op het budget. In mei 2012 wordt bekend hoeveel geld de gemeente krijgt voor de uitvoering van de begeleiding. Wethouder Van der Burg zal woensdag 18 januari de uitgangspuntennotitie in de commissievergadering toelichten.Bron: Zorgvisie