Tekort aan geschikte stageplaatsen mbo-v

op .

Het vinden van passende stageplaatsen voor studenten verpleegkunde niveau 4 verloopt in veel regio's in Nederland moeizaam.

Tekort aan geschikte stageplaatsen mbo-v
Het vinden van passende stageplaatsen voor studenten verpleegkunde niveau 4 verloopt in veel regio's in Nederland moeizaam.
Dat blijkt uit de BPV Barometer Zorg van Calibris. Het probleem concentreert zich volgens Calibris vooral in de eerste opleidingsjaren. Ziekenhuizen willen nauwelijks meer bbl-studenten (studenten die vooral stage lopen en één dag in de week naar school gaan) in het 1e en 2e jaar van opleiding. Veel ziekenhuizen zouden vinden dat studenten in de complexe omgeving van een ziekenhuisafdeling te weinig productie kunnen draaien. Deze studenten vinden de stages pas na intensief zoeken, of veel te laat. Ook voor 3e en 4e jaars zijn er te weinig plaatsen; specifieke stageplekken als psychiatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn in bepaalde regio's heel schaars.Liever verzorgenden

Bol-studenten gaan voltijd naar school en lopen de eerste stages meestal in verpleeg- en verzorgingshuizen. Toch is er volgens Calibris is er vanuit die instellingen juist veel meer vraag naar VZ-studenten (niveau 3). Ook zouden instellingen het moeilijk vinden ver van tevoren stageplaatsen te beloven, omdat bij reorganisaties vaak minder stageplaatsen worden toegekend.Randstad

De tekorten concentreren zich met name in stedelijke gebieden zoals Amsterdam, Utrecht en regio Rotterdam/Den Haag, maar ook in de minder bewoonde gebieden zoals Zuid-Limburg, Flevoland en Twente.Bron: Calibris