Centralere rol verpleegkundige in ziekenhuis

op .

Minister Edith Schippers (VWS) is deze week op werkbezoek in de VS. Zij liet zich woensdag op Stanford University Medical Center in Palo Alto (California) informeren over hoe verpleegkundigen een meer centrale plaats in de ziekenhuisorganisatie kunnen krijgen, zodat er meer van hun kwaliteiten, inzet en enthousiasme geprofiteerd kan worden.

Stanford is een zogeheten 'magneetziekenhuis'. Dit type ziekenhuis weet verpleegkundigen (als een magneet) aan te trekken en te behouden.

Centralere rol verpleegkundige in ziekenhuis
Minister Edith Schippers (VWS) is deze week op werkbezoek in de VS. Zij liet zich woensdag op Stanford University Medical Center in Palo Alto (California) informeren over hoe verpleegkundigen een meer centrale plaats in de ziekenhuisorganisatie kunnen krijgen, zodat er meer van hun kwaliteiten, inzet en enthousiasme geprofiteerd kan worden.

Stanford is een zogeheten 'magneetziekenhuis'. Dit type ziekenhuis weet verpleegkundigen (als een magneet) aan te trekken en te behouden.
Op Stanford draaien verpleegkundigen structureel mee in alle lagen van de organisatie. Dus ook in het management. Zij nemen in samenwerking met managers beslissingen en voeren een eigen researchprogramma uit.

Cruciaal voordeel is dat verbeteringen in het zorgproces zo van onderop tot stand komen. Het is daadwerkelijk 'lessen leren uit de praktijk'.
Verpleegkundigen hebben in magneetziekenhuizen ook grotere verantwoordelijkheid en zeggenschap dan in veel andere ziekenhuizen.
Er is verder ruimte voor 'informeel leiderschap' van verpleegkundigen, die zo hun specifieke expertise op collega's kunnen overbrengen.
Door deze aanpak hebben magneetziekenhuizen beduidend minder vacatures. Verpleegkundig personeel wil er graag (blijven) werken.
De tevredenheid onder het personeel is groter: verpleegkundigen ervaren betere samenwerking, meer collegialiteit en hogere waardering voor hun functioneren.
Patiënten hebben er ook voordeel bij: de patiënttevredenheid neemt erdoor toe. Communicatie met en informatie aan hen worden door patiënten in magneetziekenhuizen hoger gewaardeerd dan elders.
De focus van magneet-ziekenhuizen (in Nederland ook wel bekend als 'Excellente Zorg') op de kwaliteiten en het enthousiasme van verpleegkundigen spreekt Schippers aan: "het model één op één naar Nederland overplaatsen zal niet werken. Maar er zit voor ons heel veel waardevols in. Patiënten en verpleegkundigen hebben er beiden baat bij."

Schippers wil daarom in overleg met het veld nader bekijken welke elementen van het 'magneet-concept' op welke manier in Nederland meer toegepast kunnen worden. V&VN wil een vervolg geven aan een pilot die op dit moment hierover loopt.  
Centraal thema van het werkbezoek van Schippers aan de VS is hoe innovatie de zorg verbetert, en daarnaast  kosten- en arbeidsbesparend is en ten goede komt aan alle patiënten. Eerder deze week had Schippers in Washington over dit onderwerp een onderhoud met Bill Corr, Deputy Secretary of Health and Human Services. In de regering van president Obama is Corr mede met dit vraagstuk belast.
Verder legt Schippers nog diverse bedrijfsbezoeken af in Silicon Valley. Naast innovatie in de zorg staat daarbij ook centraal  welke mogelijkheden Nederland te bieden heeft in het kader van Topgebied Life Sciences and Health. Dit is een initiatief van het kabinet om het bedrijfsleven te stimuleren en de beschikbaarheid van biomedische producten te versnellen. 
Bron: VWS