Verpleegkundigen missen gebrek aan uitdaging

op .

Gebrek aan uitdaging is één van de belangrijkste reden voor verpleegkundigen om uit de zorg te stappen. Dit concludeert het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Verpleegkundigen missen gebrek aan uitdaging
Gebrek aan uitdaging is één van de belangrijkste reden voor verpleegkundigen om uit de zorg te stappen. Dit concludeert het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Het NIVEL constateert ondermeer dat er naar functieniveau vaak nauwelijks inhoudelijke differentiatie bestaat. Mbo- en hbo-verpleegkundigen blijken in de praktijk vaak hetzelfde werk. NIVEL adviseert daarom om een duidelijk onderscheid te maken tussen mbo- en hbo-opgeleide zorgverleners. Ook zouden de functies die corresponderen met de verschillende opleidingsniveaus meer inzichtelijk moeten worden gemaakt.
Innovatie

Uit het rapport, geschreven in opdracht van de verpleegkundige beroepsvereniging V&VN,  blijkt dat er niet alleen winst te behalen valt door verpleegkundigen bij- en nascholing aan te bieden. Er kan ook efficiënter gewerkt worden, bijvoorbeeld door de inzet van technologische innovaties, zoals domotica, e-health en zorg op afstand. Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden dit ook willen, mits dergelijke innovaties bijdragen aan de kwaliteit van zorg.
Competenties

Door de groeiende nadruk op preventie, leefstijlondersteuning en zelfmanagement veranderen ook de beroepsmatige competenties. Volgens het NIVEL moeten verpleegkundigen en verzorgenden van de toekomst over meer vaardigheden beschikken op het gebied van communicatie en empowerment.
Bron: Skipr