NZa: ontneem specialist alleenrecht openen dbc

op .

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Edith Schippers (VWS) om specialisten het alleenrecht op het openen van dbc’s af te nemen. Zo moet taakherschikking van de medisch specialist naar gespecialiseerd verpleegkundigen soepeler gaan. De OMS is kritisch.NZa: ontneem specialist alleenrecht openen dbcDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Edith Schippers (VWS) om specialisten het alleenrecht op het openen van dbc’s af te nemen. Zo moet taakherschikking van de medisch specialist naar gespecialiseerd verpleegkundigen soepeler gaan. De OMS is kritisch.Dat blijkt uit een advies en de bijbehorende consultatiedocumenten die de Zorgautoriteit dinsdag publiceerde op haar website. De NZa geeft met het advies gehoor aan een verzoek van de minister van VWS. Schippers wilde weten welke belemmeringen er bestaan voor taakherschikking van medisch specialisten naar gespecialiseerde verpleegkundigen.
Physician Assistant

De NZa noemt in het advies drie belemmeringen waarvan er twee opgelost moeten worden. Zo wil de NZa de lijst met zorgverleners die hoofdbehandelaar zijn, uitbreiden met de physician assistant. Op grond van de een Algemene Maatregel van Bestuur mag die beroepsgroep nu al diagnoses stellen en een behandelplan maken. Omdat zij nu nog geen hoofdbehandelaar zijn, mogen zij nog geen dbc’s openen. Dat belemmert het overdragen van taken.
Verpleegkundig specialist

Als het aan de NZa ligt worden verpleegkundig specialisten niet aan de lijst met hoofdbehandelaars toegevoegd. Dit omdat zij geen diagnoses mogen stellen en ook geen behandelplannen mogen maken.
Polikliniek

Daarnaast wil de NZa het alle BIG-geregistreerde zorgverleners toe staan om een polikliniekbezoek in rekening te brengen. Die bevoegdheid is nu voorbehouden aan de poortspecialist. De NZa acht het echter niet langer noodzakelijk om hiervoor een face-to-face contact met een poortspecialist verplicht te stellen.
Reactie OMS

De Orde van Medisch Specialisten reageerde al kritisch op het consultatiedocument. Voorzitter Janko de Jonge van de Kamer Vrij Beroep Janko herhaalt die kritiek. “Nu werken gespecialiseerd verpleegkundigen onder supervisie en verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Zo is de keten van zorg gewaarborgd. Het lijkt er op dat de NZa bepaalde groepen verpleegkundig specialisten nu zelf de patiënt wil laten zien en beoordelen. Daar zitten wel kwaliteitsaspecten aan.”
Praktische vragen

De Jonge wijst erop dat de OMS nog in gesprek is met het ministerie van VWS over taakherschikking. De vereniging ziet het als een van de oplossingen om de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden, maar heeft nog wel praktische vragen. De Jonge: “Nu werken verpleegkundig specialisten onder verantwoordelijkheid van de specialist, maar hoe is dat straks geregeld? Maken ze gebruik van dezelfde DOT als de specialist? En gaan huisartsen straks ook naar de nurse practitioner verwijzen, zoals ze dat nu doen naar de medisch specialist?”
Positief

De NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Nederlandse Associatie van Physician Assistants, V&VN en ZN tonen zich in het consultatiedocument overigens positief over het NZa-voorstel. Het is nu aan de minister om te beslissen of ze het advies van de NZa volgt.
Bron: Skipr