Onderzoek naar geweld in de psychiatrie

op .

Een van de arbeidsrisico’s voor medewerkers in de ggz-sector is agressie en geweld. Naast patiënten en cliënten kunnen familieleden en bezoekers agressief gedrag vertonen. Het is belangrijk dat bij agressie-incidenten aangifte wordt gedaan bij de politie. Alleen dan kunnen de veroorzakers via de juiste juridische weg worden aangepakt.

Onderzoek naar geweld in de psychiatrie
Een van de arbeidsrisico’s voor medewerkers in de ggz-sector is agressie en geweld. Naast patiënten en cliënten kunnen familieleden en bezoekers agressief gedrag vertonen. Het is belangrijk dat bij agressie-incidenten aangifte wordt gedaan bij de politie. Alleen dan kunnen de veroorzakers via de juiste juridische weg worden aangepakt.

Ter ondersteuning bij dit proces is er door GGZ Nederland samen met het O&O-fonds GGZ een handleiding voor leidinggevenden ontwikkeld. Zij kunnen deze gebruiken bij het doen van aangifte bij agressie- en/of geweldsincidenten wanneer medewerkers hiermee te maken krijgen. Daarnaast besteedt de arbocatalogus van de ggz-sector aandacht aan het arbeidsrisico agressie en geweld en de te nemen maatregelen. Werknemers hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het omgaan met geweld. Maar daarnaast is de werkgever verplicht maatregelen te treffen.Er is in Nederland slechts op beperkte schaal onderzoek gedaan naar de aard en omvang van agressieve incidenten tegen hulpverleners in de intramurale psychiatrie. Naar de eventuele strafrechtelijke reactie is helemaal geen systematisch onderzoek verricht. Dit is de aanleiding voor de onderzoekers van de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam voor het uitvoeren van een onderzoek hiernaar. Dit onderzoek is een eerste voorwaardelijke stap in het ontwikkelen van een door het veld gedragen leidraad, die beslissingen met betrekking tot eventuele aangifte en strafrechtelijke reactie zal ondersteunen.
Bron: GGZ