Cao-VVT algemeen verbindend verklaard

op .

Op 14 december jl. is de cao verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT) door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard (AVV). Ook werkgevers in de VVT sector die niet zijn aangesloten bij brancheorganisaties ActiZ of BTN moeten nu de cao toepassen.

Cao-VVT algemeen verbindend verklaard
Op 14 december jl. is de cao verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT) door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard (AVV). Ook werkgevers in de VVT sector die niet zijn aangesloten bij brancheorganisaties ActiZ of BTN moeten nu de cao toepassen. De algemeen verbindend verklaarde cao-tekst is op 14 december 2011 in de Staatscourant geplaatst. Met ingang van de dag daarna, 15 december, treedt het AVV- besluit treedt in werking.Concurrentie

De algemeen verbindend verklaring betekent dat alle werkgevers, ook zij die niet aangesloten zijn bij ActiZ of de BTN, verplicht zijn de cao VVT toe te passen op de arbeidsvoorwaarden van hun werknemers. Dat voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers in de VVT branche. Artikel 12.3

De cao-artikelen zijn algemeen verbindend verklaard voor de looptijd van de cao VVT tot en met 29 februari 2012. Op de looptijd is één uitzondering: artikel 12.3 inzake overname personeel Wmo loopt tot 1 januari 2013. Artikel 12.3 houdt in dat de de organisatie die een aanbesteding voor huishoudelijke verzorging in de Wmo gegund krijgt, verplicht is het personeel van de verliezende werkgever over te nemen.Bron: ActiZ