Instellingen melden massaal hinderlijke regels

op .

Zorgaanbieders in de langdurige zorg hebben bij het ministerie van VWS in twee maanden tijd zevenhonderd meldingen gedaan van hinderlijke bureaucratische regels.

Instellingen melden massaal hinderlijke regels
Zorgaanbieders in de langdurige zorg hebben bij het ministerie van VWS in twee maanden tijd zevenhonderd meldingen gedaan van hinderlijke bureaucratische regels. In totaal maakten 230 instellingen gebruik van de mogelijkheid tot melding.

De meldactie maakt deel uit van het 'experiment regelarme instellingen' waarmee staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) overbodige administratieve lasten wil aanpakken. Als werknemers minder tijd hoeven te besteden aan papierwerk, is er meer tijd voor de cliënt en wordt het werk in de zorg aantrekkelijker, zo stelt de staatssecretaris.
Besparing

Om te inventariseren welke regels mogelijk overbodig zijn, vroeg de staatssecretaris instellingen eerder dit jaar om hun grieven te melden. De instellingen hebben hier massaal gehoor aan gegeven, zo blijkt uit een brief van Veldhuijzen van Zanten aan de Tweede Kamer. De klachten worden nu geïnventariseerd. "Als blijkt dat de kwaliteit van de zorg ook goed blijft zonder zo'n regel, dan verdwijnt die regel voor de hele zorg", zo schrijf de staatssecretaris. "Dit bespaart tijd en geld. De zorginstellingen mogen dat geld houden. Alleen al door te standaardiseren kan een besparing van meer dan honderd miljoen euro worden geboekt."
Regelvrij

Ook hebben de instellingen in het kader van het experiment voorstellen gedaan om als instelling te mogen experimenteren met minder regels. In het nieuwe jaar gaan 28 zorgaanbieders van start met het experiment. Twee van hen, Opella en De Hoven, gaan zelfs volledig regelvrij werken. Zij gaan luisteren naar de vraag van de cliënt en kijken dan welke regels echt nodig zijn.
Bron: Skipr