Principeakkoord AMS 2011-2014

op .

In november 2011 is er een definitief akkoord bereikt over de doorvertaling van de cao-afspraken naar de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS).

Principeakkoord AMS 2011-2014
In november 2011 is er een definitief akkoord bereikt over de doorvertaling van de cao-afspraken naar de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS).
Dat betekent dat de salarisafspraken uit de Cao Ziekenhuizen 2011-2014 ook voor de AMS gelden.

Materieel betreft dit de salarisverhogingen per 1 juli en 1 oktober 2011, 1 juli 2012 en 1 juli 2013, de eenmalige uitkering in oktober 2011, en de verdiscontering van de verhoging van de eindejaarsuitkering.

Omdat de AMS geen eindejaarsuitkering kent, wordt deze in de salarissen verrekend door een extra salarisverhogingen van 0,4% per 1 januari 2012 en 2013.
Bron: NVZ