Menzis contracteert Haga met vaste 'aanneemsom'

op .

Het HagaZiekenhuis in Den Haag en zorgverzekeraar Menzis/Azivo hebben als eerste partners in de ziekenhuiszorg een contract gesloten voor 2012. Anders dan voorgaande jaren is de overeenkomst gebaseerd op een vast bedrag in plaats van op de feitelijk geleverde productie.Menzis contracteert Haga met vaste ‘aanneemsom’Het HagaZiekenhuis in Den Haag en zorgverzekeraar Menzis/Azivo hebben als eerste partners in de ziekenhuiszorg een contract gesloten voor 2012. Anders dan voorgaande jaren is de overeenkomst gebaseerd op een vast bedrag in plaats van op de feitelijk geleverde productie.
De overeenkomst kent voor beide partijen zowel voordelen als potentiële nadelen. Indien het Haga ziekenhuis meer zorg levert dan afgesproken, dan is dat voor rekening van het ziekenhuis. Maar als het Haga ziekenhuis in staat is binnen het vaste bedrag te blijven, dan houdt het geld over. Ook kan het zijn dat er minder Azivo-verzekerden behandeld worden dan Menzis verwacht. Ook dan is het financiële voordeel voor het ziekenhuis. 
Zekerheid

Menzis denkt met de deal de garantie te hebben dat de productie van het Haga ziekenhuis binnen de perken blijft. In ruil voor deze beperkte volumegroei krijgt het ziekenhuis financiële zekerheid, waardoor het ook eenvoudiger zaken kan doen met financiers als banken. Bovendien bevat de overeenkomst afspraken over voorfinanciering. De ziekenhuizen verwachten hier vanwege de komst van een nieuw financieringssysteem grote problemen mee.   
Kostenbeheersing

De vroege contractering is opmerkelijk. Niet zelden onderhandelen verzekeraars en ziekenhuizen tot in het jaar van productie door over de contractering. Daarbij komt dat er in het veld veel onzekerheid bestaat over de  praktische uitwerking van het nieuwe financieringssysteem. Naast de onzekerheid over DBC’s op weg naar Transparantie, kortweg aangeduid als DOT, rees er onlangs ook onenigheid tussen zorgverzekeraars en de ziekenhuizen over de uitvoering van het kostenbeheersingsakkoord, dat beide patijen deze zomer met VWS sloten. Volgens ZN kwam de overeengekomen productiegroei van 2,5 procent in feite neer op een nullijn.
Betrokkenheid

Volgens Menzis-bestuurder Bas Leerink is in de overeenkomt met het Haga een groeipercentage van 2,5 procent verdisconteerd.  De vlotte afronding is volgens Leerink ondermeer te danken aan het feit Menzis en het Haga met de keuze voor een vast totaalbedrag niet elk van de vierduizend DOT-producten individueel hoefden uit te onderhandelen. Daarnaast voelden Haga-bestuursvoorzitter Chiel Huffmeijer en Menzis-bestuursvoorzitter Roger van Boxtel zich persoonlijk betrokken bij het welslagen, doordat ze in hun hoedanigheid van respectievelijk NVZ-bestuurslid en ZN-bestuurslid nauw betrokken waren bij het hoofdlijnenakkoord.
Substitutie

Menzis en het Haga zien in de overeenkomst een opmaat voor verdere afspraken over de toekomst van het zorglandschap in de Haagse regio. Hierbij gaat het ondermeer over concentratie en spreiding van zorg. Ook wordt er gekeken naar het beperken van de volumegroei door te sturen op substitutie en doelmatig gebruik en organisatie van zorg. Zo gaat het HagaZiekenhuis voor de Spoedeisende Hulp een huisartsenpost realiseren, waar patiënten door een huisarts worden beoordeeld voordat een beroep wordt gedaan op de veel duurdere ziekenhuiszorg.
Bron: Skipr