PENSIOENEN NIET OMHOOG

op .

Zowel pensioenfonds ABP (overheid en onderwijs) als PFZW (zorg en welzijn) indexeren de pensioenen van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden in 2012 niet. Dat betekent dat de pensioenen niet meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling in deze sectoren.

PENSIOENEN NIET OMHOOGZowel pensioenfonds ABP (overheid en onderwijs) als PFZW (zorg en welzijn) indexeren de pensioenen van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden in 2012 niet. Dat betekent dat de pensioenen niet meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling in deze sectoren.
ABP heeft nog steeds een dekkingstekort van 94% eind oktober 2011. Dat komt vooral door de lage rente, waarmee ABP de verplichtingen moet waarderen. De beleggingen blijven, ondanks het zware weer op de financiële markten, redelijk op peil. Omdat de financiële positie niet voldoende is, kan ABP de pensioenen niet indexeren. De loonontwikkeling in de sectoren overheid en onderwijs bedroeg gemiddeld 0,25% in 2011.
Premie blijft vrijwel gelijk

De kostendekkende premie en de tijdelijke herstelopslag van 1% blijven vooralsnog zoals ze nu zijn. De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen bedraagt per 1-1-2012 21,9% (inclusief 1% herstelopslag). 70% van deze premie betaalt de werkgever, 30% is voor rekening van de werknemer. De premie voor de compensatie van de Algemene nabestaandenwet stijgt van 0,2 naar 0,3%. Begin 2012 volgt een besluit over eventuele aanvullende maatregelen rond het herstelplan. Volgens het herstelplan zou de dekkingsgraad van ABP bij het begin van 2014 minstens 104,5% moeten zijn. Begin 2012 beoordeelt het bestuur of de financiële positie van ABP zich volgens het herstelplan ontwikkelt.
Zorg en welzijn

Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft eveneens moeten besluiten dat er geen ruimte is om de pensioenen in 2012 te laten meegroeien met de lonen. Dat betekent dat de pensioenuitkeringen komend jaar niet omhoog gaan. Ook de opgebouwde pensioenen van werknemers worden in 2012 niet verhoogd. De pensioenpremie die werknemers en werkgevers samen betalen, gaat in 2012 iets omhoog. In totaal stijgt de premie met 0,4%. PFZW wil de lasten en de lusten van de pensioenen in de sector zo eerlijk mogelijk verdelen. Door de pensioenen niet te verhogen en door de iets hogere premie, draagt iedereen een steentje bij aan het herstel, aldus het fonds. Als de economie niet snel sterk verbetert, kunnen extra maatregelen nodig zijn. De stand van de dekkingsgraad op 31 december 2011 is daarbij het belangrijkste uitgangspunt.Bron: bonden.