Verpleegkundige steeds hoger opgeleid

op .

Westelijke landen leiden verpleegkundigen steeds meer op hbo-niveau op, als gevolg van de toename van patiënten met complexe zorgproblemen. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van NIVEL naar de verpleging en verzorging in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada.

Verpleegkundige steeds hoger opgeleid
Westelijke landen leiden verpleegkundigen steeds meer op hbo-niveau op, als gevolg van de toename van patiënten met complexe zorgproblemen. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van NIVEL naar de verpleging en verzorging in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada.
Specialistische kennis

Uit het onderzoek blijkt dat de toekomstige verpleegkundige van veel markten thuis moet zijn en meer specialistische kennis moet hebben. In de bestudeerde landen zijn er ook specialistische vervolgopleidingen voor verpleegkundigen, vaak op master-niveau. Anderzijds is er ook het besef dat in de toekomst ook lager opgeleide ‘verpleegondersteunende’ professionals nodig zijn.
Definitie

De definitie van verplegen blijkt van land tot land te verschillen en verzorging wordt meestal gezien als onderdeel van verpleging. In alle geselecteerde landen zijn er meerdere opleidingen en niveaus voor de functie van (basis)verpleegkundige. Meestal bestaat er een variant vergelijkbaar met mbo- en een variant vergelijkbaar met hbo-niveau.
Verschillen

Volgens NIVEL-programmaleider Anneke Francke zijn tussen de landen de verschillen in benamingen en functies groot. “Maar een overeenkomst is dat overal ingezet wordt op een verstandige mix van zorgpersoneel met verschillende opleidingsniveaus. Er is grote behoefte aan hoog opgeleide verpleegkundigen die taken van artsen overnemen, preventieve taken uitvoeren en arbeidsbesparende technologie gebruiken. Daarnaast blijven ook verzorgenden en helpenden broodnodig voor bijvoorbeeld hulp bij wassen, aankleden en het huishouden. Hoe die mix er optimaal uitziet, is ook in Nederland nog niet duidelijk.”
Bron: Skipr