Ministerraad stemt in met Beginselenwet AWBZ

op .

De ministerraad heeft ingestemd met de Beginselenwet AWBZ-zorg, waarmee cliënten afdwingbare rechten krijgen en beter in staat zijn afspraken te maken met hun zorgverlener. Dit heeft het ministerie van VWS vrijdag bekendgemaakt.

Ministerraad stemt in met Beginselenwet AWBZ
De ministerraad heeft ingestemd met de Beginselenwet AWBZ-zorg, waarmee cliënten afdwingbare rechten krijgen en beter in staat zijn afspraken te maken met hun zorgverlener. Dit heeft het ministerie van VWS vrijdag bekendgemaakt.
Positie versterken

Het kabinet wil met de Beginselenwet AWBZ-zorg de positie van de cliënt in de langdurige zorg versterken. De wet geeft cliënten een afdwingbaar recht op het maken van afspraken in hun zorgplan. Hierdoor moet het voor zowel de cliënt als de zorgverlener makkelijker worden om heldere en hardere afspraken te maken en aan de bel te trekken als ze niet worden nagekomen. Daarnaast kunnen cliënten met ernstige klachten over persoonlijke verzorging en bejegening zich rechtstreeks wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Mishandeling

Met het oog op het voorkomen van mishandeling van ouderen moeten aanbieders van AWBZ op grond van de Beginselenwet een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen voor nieuwe medewerkers. Ook zijn zij verplicht gevallen van mishandeling door medewerkers te melden bij de Inspectie.

Het kabinet ging in januari al akkoord met het wetsvoorstel van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid.
Bron: Skipr