Verpleegkundige in 2020 is hoger opgeleid

op .

De toekomstige verpleegkundige moet van veel markten thuis zijn en meer specialistische kennis hebben.

Dat concludeert het NIVEL vandaag in een onderzoeksrapport. Het NIVEL deed onderzoek naar toekomstvisies op de verpleegkundige en verzorgende beroepen in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. 

Verpleegkundige in 2020 is hoger opgeleid
De toekomstige verpleegkundige moet van veel markten thuis zijn en meer specialistische kennis hebben.

Dat concludeert het NIVEL vandaag in een onderzoeksrapport. Het NIVEL deed onderzoek naar toekomstvisies op de verpleegkundige en verzorgende beroepen in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Verpleegkunde in het buitenland

Uit het onderzoek blijkt dat de definitie van verplegen van land tot land verschilt. In de meeste landen wordt verzorging gezien als onderdeel van verpleging. In alle geselecteerde landen zijn er meerdere opleidingen en niveaus voor de functie van (basis)verpleegkundige. Meestal bestaat er een variant vergelijkbaar met MBO- en een variant vergelijkbaar met HBO-niveau (‘bachelor level’). Wel heerst in alle landen de tendens om verpleegkundigen alleen nog op HBO-niveau op te leiden.Verpleegondersteuning

De toename van patiënten met complexe zorgproblemen vraagt om hoog opgeleide verpleegkundigen. De toekomstige verpleegkundige moet van veel markten thuis zijn en meer specialistische kennis hebben. In de bestudeerde landen zijn er ook specialistische vervolgopleidingen voor verpleegkundigen, vaak op Master-niveau. Anderzijds is er ook het besef dat in de toekomst ook lager opgeleide ‘verpleegondersteunende’ professionals nodig zijn.Opleidingsniveaus

NIVEL-programmaleider Anneke Francke: 'Je ziet dat tussen de landen de verschillen in benamingen en functies groot zijn. Maar een overeenkomst is dat overal ingezet wordt op een verstandige mix van zorgpersoneel met verschillende opleidingsniveaus. Er is grote behoefte aan hoog opgeleide verpleegkundigen die taken van artsen overnemen, preventieve taken uitvoeren en arbeidsbesparende technologie gebruiken. Daarnaast blijven ook verzorgenden en helpenden broodnodig voor bijvoorbeeld hulp bij wassen, aankleden en het huishouden. Hoe die mix er optimaal uitziet, is ook in Nederland nog niet duidelijk.'Bron: Nivel