CPB: grenzen solidariteit in zicht

op .

Als het huidige overheidsbeleid ongewijzigd wordt voortgezet, zal in 2040 een modaal inkomen voor bijna de helft opgaan aan de collectieve ¬kosten van zorg. De solidariteit komt daardoor onder druk te staan.CPB: grenzen solidariteit in zichtAls het huidige overheidsbeleid ongewijzigd wordt voortgezet, zal in 2040 een modaal inkomen voor bijna de helft opgaan aan de collectieve ¬kosten van zorg. De solidariteit komt daardoor onder druk te staan.

Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) in de Trendanalyse zorg. In Zorgvisie magazine dat vrijdag 25 november verschijnt, staat een achtergrondartikel over het onderzoek.
CPB: waarom de zorgkosten stijgen

Het CPB heeft onderzocht waardoor de zorgkosten alsmaar stijgen. In de periode 1973-2010 zijn de zorgkosten jaarlijks met 7 procent gestegen; 4 procent daarvan komt doordat de prijzen van medische apparatuur, medicijnen en arbeid stijgen. De overige 3 procent komt voor rekening van volumestijging. Die heeft weer twee componenten: 2 procent groei komt doordat mensen meer besteden aan zorg als hun inkomen stijgt. De andere component is de bevolkingsgroei. Er zijn meer mensen, dus is er meer zorg nodig. En omdat we steeds ouder worden, komt een steeds groter deel in de ‘hogekostencategorie’ terecht.
CPB: collectieve lastendruk zorg

De stijging van de collectieve lastendruk is volgens het CPB een groot probleem. Zelfs in het meest optimistische toekomstscenario stijgt die, bij ongewijzigd beleid, in 2040 naar 35 procent van het bruto-inkomen. Nu bedraagt de collectieve lastendruk 25 procent. Iemand met een modaal inkomen van 32.500 euro betaalt nu dus al ruim 7500 euro voor de collectieve zorglasten. In het ongunstigste scenario zal een modaal gezin bijna de helft kwijt zijn aan zorguitgaven.
CPB: druk op solidariteit

De exploderende collectieve lastendruk trekt een zware wissel op de solidariteit. Het zijn met name de hoge inkomens die via hun inkomen veel betalen voor zorg die ze niet gebruiken. Het CPB heeft uitgerekend dat een hoogopgeleide 9 procent van zijn inkomen besteedt aan zorg. Maar hij betaalt 18 procent. CPB-onderzoeker Albert van der Horst: “Het verschil tussen wat je betaalt en ontvangt aan zorg gaat steeds schever lopen. Vooral de hoger opgeleide mensen zullen een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn, terwijl ze maar beperkt profiteren. Zij betalen feitelijk de zorg voor de lager opgeleiden en de zieken. De vraag is of we dat op dezelfde manier volhouden tot 2040”.Bron: Zorgvisie