Landelijke project aanpak babysterfte van start

op .

Het landelijk project om de zorg rondom zwangerschap te verbeteren “Healthy Pregnancy 4 All”is woensdag van start gegaan. Het Erasmus MC voert dit uit met subsidie van VWS. Veertien Nederlandse gemeenten doen mee met experimenten om babysterfte tegen te gaan.

Landelijke project aanpak babysterfte van start
Het landelijk project om de zorg rondom zwangerschap te verbeteren “Healthy Pregnancy 4 All”is woensdag van start gegaan. Het Erasmus MC voert dit uit met subsidie van VWS. Veertien Nederlandse gemeenten doen mee met experimenten om babysterfte tegen te gaan. Hierbij wordt aangesloten op bestaande en beoogde initiatieven rondom de perinatale gezondheid. Het project loopt drie jaar.
Rotterdams voorbeeld

Het project volgt het voorbeeld van het Rotterdamse programma ‘Klaar voor een Kind’ (www.klaarvooreenkind.nl). De gemeenten die deelnemen zijn: Groningen, Appingedam, Delfzijl, Menterwolde, Pekela, Enschede, Almere, Nijmegen, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Schiedam, Tilburg en Heerlen. Het landelijke project richt zich op het bereiken van de belangrijkste risicogroepen en een vernieuwde risicoscreening bij zwangeren.
Healthy Pregnancy 4 All

Alle veertien gemeenten hebben toegezegd actief te participeren in het programma Healthy Pregnancy 4 All. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met de wethouders, directeuren GGD’en, directeuren Jeugdgezondheidszorg, directeuren Centra voor Jeugd en Gezin en Universitaire Medische Centra. Om de hoofddoelstelling  te behalen werken gemeenten, GGD’en, Centra voor Jeugd en Gezin, sociaal-maatschappelijke organisaties, Universitair Medische Centra, huisartsen, verloskundigen en gynaecologen intensief samen. De samenwerking is per deelnemende gemeente vastgelegd in een afsprakenset. Ook wordt samenwerking en kennisdeling opgezet met landelijke koepelorganisaties.
Rotterdam en het Erasmus MC proberen al enkele jaren met speciale maatregelen de hoge babysterftecijfers naar beneden te krijgen. In Nederland overlijden meer baby’s vlak voor, tijdens of vlak na de geboorte dan in veel andere Europese landen. Gemiddeld overlijden tien kinderen per duizend geboortes. Dat zijn er jaarlijks ongeveer 1700 rond de geboorte. Betere zorg zou de dood van naar schatting vierhonderd baby's kunnen voorkomen. VWS wil hier fors in investeren de komende jaren.
Bron: Skipr