Coördinatie vrijwilligerswerk in zorg hervindt balans

op .

Hoewel ze nog wel veel taken hebben, staan de coördinatoren vrijwilligerswerk in de zorg- en gehandicaptensector minder onder druk dan voorheen. Wel lopen de uren die coördinatoren tot hun beschikking hebben per organisatie sterk uiteen, evenals hun functieniveau.

Coördinatie vrijwilligerswerk in zorg hervindt balans
Hoewel ze nog wel veel taken hebben, staan de coördinatoren vrijwilligerswerk in de zorg- en gehandicaptensector minder onder druk dan voorheen. Wel lopen de uren die coördinatoren tot hun beschikking hebben per organisatie sterk uiteen, evenals hun functieniveau.Een en ander blijkt uit onderzoek dat Vilans en MOVISIE hebben gedaan naar de coördinatie van het vrijwilligerswerk en inspraak van vrijwilligers in zorgorganisaties. Aanleiding voor het onderzoek waren klachten uit het veld over een hoge werkdruk en uitdijend takenpakket. “Het vrijwilligerswerk in de zorg heeft te maken met allerlei beleidswijzigingen en bezuinigingen”, aldus Jolanda Elferink, onderzoeker bij MOVISIE. “We zagen dat de positie van coördinator vrijwilligerswerk onder druk kwam te staan. Er was veel onrust. Gelukkig lijkt de onzekerheid af te nemen: tweederde van de coördinatoren is tevreden over de invulling van de functie. Wellicht neemt de tevredenheid toe, doordat coördinatoren hulp krijgen. Inmiddels werkt 62 procent van de organisaties met contactpersonen, die vrijwilligers op de werkvloer begeleiden. Een goede ontwikkeling, want betere samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers zorgt voor betere zorg en meer tevredenheid.”
Geen tijd

Toch zijn er ook taken waar de coördinatoren nauwelijks aan toe komen, zoals het opstellen van een actueel vrijwilligersbeleid. Ook het opzetten van projecten met externe partijen als scholen, overheden, welzijnsorganisaties en bedrijven kost veel tijd, zo blijkt uit het rapport ‘Binden vanuit de basis. Ruim een kwart van de ondervraagden zegt geen tijd te hebben voor  het ontwikkelen van beleid. Eén op de vijf coördinatoren komt niet toe aan wijkgericht vrijwilligerswerk.
Vrijwilligersraad

Vilans en MOVISIE hebben ook onderzoek gedaan naar het functioneren van vrijwilligersraden. Slechts 12 procent van de instellingen heeft een dergelijke raad. Opvallend is dat 19 procent van de coördinatoren in instellingen wel zo´n raad zouden willen hebben. “Dat is een laag percentage”, aldus Elferink. “Maar zoals ook uit de interviews blijkt die we gehouden hebben, zijn vrijwilligers lang niet altijd enthousiast over deze formele vorm van inspraak. Ze geven liever op andere manieren hun mening. Bijvoorbeeld in een groepsgesprek met vrijwilligers of via een enquête.”
Discussie

Met de resultaten van het onderzoek in de hand ontwikkelen Vilans en MOVISIE nu een handreiking voor de organisatie en coördinatie van vrijwilligerswerk. Voor die handreiking start Zorg Beter met Vrijwilligers een discussie op internet via de LinkedIn groep ZorgVrijwilliger en Twitter. Zowel coördinatoren en vrijwilligers, als cliënten, familie, verzorgenden en managers, kunnen aan het digitale debat deelnemen.
Bron: Skipr