Verpleegkundige strafbaar als stervenshulpverlener'

op .

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en het burgerinitiatief ‘Uit vrije wil’ willen speciale teams van euthansieartsen en -verpleegkundigen opzetten die vanaf volgend jaar mensen thuis helpen bij zelfdoding of euthanasie. Beroepsvereniging V&VN vindt dit geen goed idee.

Verpleegkundige strafbaar als stervenshulpverlener’De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en het burgerinitiatief ‘Uit vrije wil’ willen speciale teams van euthansieartsen en -verpleegkundigen opzetten die vanaf volgend jaar mensen thuis helpen bij zelfdoding of euthanasie. Beroepsvereniging V&VN vindt dit geen goed idee.

Bij het initiatief ‘Uit vrije wil’ is de stervenshulp bij voltooid leven niet voorbehouden aan de arts, maar aan een nieuwe categorie stervenshulpverleners die speciaal geschoold zijn. Dit kan een arts zijn, maar ook een geestelijk verzorger of een verpleegkundige.Euthanasiewet

V&VN denkt dat de nieuwe groep stervenshulpverleners leidt tot verwarring over bevoegdheden van verpleegkundigen. ‘In het initiatief ‘Uit vrije wil’ zit een aantal cruciale verschillen met de Euthanasiewet. Dit initiatief heeft minder strenge eisen dan de Euthanasiewet. De rol van de arts lijkt gereduceerd tot slechts het voorschrijven van dodelijke middelen. De stervenshulpverlener verzorgt de rest van de procedure. Dat staat op gespannen voet met de beroepsverantwoordelijkheid van een arts en van de verpleegkundige’, zegt Francis Bolle, woordvoerder van V&VN. Volgens de beroepsvereniging is het plan zelfs strafbaar volgens de Euthanasiewet.KNMG

Artsenfederatie KNMG heeft aangegeven met de NVVE in gesprek te willen. ‘De uitwerking van de plannen van het NVVE zijn onbekend, we weten dus niet waar we nu aan toe zijn’, staat op de site van de KNMG te lezen.Tweede Kamer

De Tweede Kamer bespreekt de voorstellen van de NVVE voor een levenseindekliniek en het burgerinitiatief ‘Uit vrije wil’ binnenkort. Aanvankelijk zou dit deze week plaatsvinden, maar dat is uitgesteld.
Bron: Nursing