Bekostigingsysteem AWBZ leidt tot niet-betaalde zorg

op .

Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties krijgen geleverde zorg lang niet altijd vergoed door het zorgkantoor. In 2010 kregen zij voor bijna 50 miljoen euro aan AWBZ-zorg niet betaald.

Bekostigingsysteem AWBZ leidt tot niet-betaalde zorg
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties krijgen geleverde zorg lang niet altijd vergoed door het zorgkantoor. In 2010 kregen zij voor bijna 50 miljoen euro aan AWBZ-zorg niet betaald. Dit blijkt uit onderzoek van ActiZ onder haar leden. ActiZ is van mening dat zorg die terecht geleverd is door een zorgorganisatie ook betaald moet worden. Verder roept ActiZ op om het huidige bekostigingsysteem van ‘dubbele sturing’ aan te passen.Uit onderzoek van ActiZ onder haar leden zorgorganisaties blijkt dat in 2010 zo’n 50 miljoen euro aan terecht geleverde zorg niet betaald is. Het betreft zorg die verleend is aan cliënten die daarvoor een geldige indicatie hadden. Zorgkantoren werken met een regionaal budget en bewaken dat dit budget niet overschreden wordt. Dit leidt er in de praktijk toe dat het zorgkantoor in de loop van het jaar op de rem gaat trappen wanneer de geleverde zorg het contracteerplafond nadert. Voor zorgorganisaties volgt dan een onzekere periode, omdat zij niet weten of inmiddels geleverde zorg ook betaald gaat worden. Zorgaanbieders moeten verder hun zorgverlening voor de rest van het jaar afbouwen en lopen zo cliënten mis. Als zij zorg blijven bieden, zal pas na afloop van het jaar duidelijk worden of alle geleverde zorg vergoed wordt door het zorgkantoor. Zorgorganisaties kunnen daardoor uiteindelijk worden genoodzaakt een cliëntenstop of opnamestop in te stellen. Cliënten kunnen dan niet altijd bij de zorgorganisatie van hun keuze terecht.Omvang

Vier van de tien zorgorganisaties hebben te maken met onbetaalde rekeningen. In de thuiszorg gaat het om gemiddeld €255.000,= per organisatie. Bij verpleeg- en verzorgingshuizen bedraagt de niet-betaalde zorg gemiddeld €184.000,= per organisatie.Dubbele sturing

In de AWBZ is sprake van een dubbele sturing op de kosten. De overheid stuurt door te bepalen welke zorg in het pakket zit en volgens welke indicatieregels daar aanspraak op kan worden gemaakt. Daarnaast stuurt de overheid ook nog eens door een plafond te stellen aan het regionaal budget van de zorgkantoren. Zo ontstaat de situatie dat een cliënt met een geldige indicatie toegang krijgt tot AWBZ-zorg, deze zorg ook verleend krijgt, maar de aanbieder hiervoor geen betaling ontvangt. Deze onrechtvaardige situatie zorgt niet alleen voor financiële schade bij zorgorganisaties maar belemmert ook de keuzevrijheid van de cliënt.Macrobudget

ActiZ wil daarom naar een systeem waarin de overheid zich beperkt tot het bewaken van het macrobudget via de inhoud en omvang van het verzekerd zorgpakket en de indicatieregels. Op die manier kan de overheid de kosten nog steeds beheersen en komt er een einde aan de onnodige tijd en geld verslindende rompslomp als gevolg van de regiobudgetten en dubbele sturing. De brancheorganisatie is over aanpassing van het systeem ook in gesprek met de zorgkantoren.Bron: ActiZ