Convenant langdurige zorg en de rol van de OR

op .

In het convenant investeringen langdurige zorg zijn er afspraken gemaakt over een structurele investering van 852 miljoen euro per jaar in de langdurige zorg. Dit zou moeten zorgen voor 12.000 extra handen aan het bed, meer kwaliteit van het personeel door scholing en minder administratieve afhandelingen.

Convenant langdurige zorg en de rol van de OR
In het convenant investeringen langdurige zorg zijn er afspraken gemaakt over een structurele investering van 852 miljoen euro per jaar in de langdurige zorg. Dit zou moeten zorgen voor 12.000 extra handen aan het bed, meer kwaliteit van het personeel door scholing en minder administratieve afhandelingen.
De intentie van het convenant is goed maar de verdeling van de gelden blijft onduidelijk. Zo wordt niets vermeld over een bezettingsnorm, zowel kwantitatief als kwalitatief. Een gemist kans want juist door een vastgestelde norm te handhaven, kan men grip krijgen op de werkdruk en de kwaliteit van het geleverde werk.
Dat instellingen de extra gelden ook aan scholing mogen besteden, kan er toe leiden dat de bestaande reservering hiervoor (de 2 procents regeling) in gevaar komt door vermenging van gelden. Bovendien is er niet gekozen voor een opleidingsfonds voor de hele zorgsector.
De instellingen moeten zelf over al deze extra investeringen afspraken maken. Behalve de bonden zullen vooral ook ondernemingsraden hier een belangrijke rol kunnen spelen met een beroep op de wet op de ondernemingsraden (WOR). De rol van de OR-leden was zelden zo belangrijk
Bron: bonden