Winstbelasting niet goed voor investeringen in verpleeghuizen

op .

Het kabinet schrapt per 2012 de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting voor vastgoedorganisaties gespecialiseerd in zorgvastgoed en/ of ouderenhuisvesting. Investeringen in de bouw van onder andere verpleeghuizen staan daarmee onder druk. Zorgvastgoed is geen commercieel vastgoed en verdient dan ook een andere fiscale behandeling.

Winstbelasting niet goed voor investeringen in verpleeghuizen
Het kabinet schrapt per 2012 de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting voor vastgoedorganisaties gespecialiseerd in zorgvastgoed en/ of ouderenhuisvesting. Investeringen in de bouw van onder andere verpleeghuizen staan daarmee onder druk. Zorgvastgoed is geen commercieel vastgoed en verdient dan ook een andere fiscale behandeling.Volgens de bestaande regel berekent de overheid een vaste vergoeding voor de bouw van verpleeghuizen. Deze vergoeding is gebaseerd op de ervaring dat zorggebouwen niet veel langer meegaan dan 30 jaar, waarna vervangende nieuwbouw plaatsvindt. Met de vergoeding moeten zorgaanbieders ook de gebouwen geschikt maken voor mensen met een zorgvraag, zoals het aanbrengen van klimaatregulering, tilliften, bredere gangen, deuren en liften en brandvoorzieningen. Dat is de maatschappelijke meerwaarde, die zich niet in geld terugbetaalt. De winstbelasting ondermijnt dit principe.Buffer

Hiermee is investeren in zorgvastgoed alleen nog rendabel als de zorgaanbieder zelf investeert. Dit vraagt om grotere financiële buffers, die zorgaanbieders niet altijd hebben.

Zorgaanbieders moeten vanaf 2012 hun investeringen zelf gaan terugverdienen en lopen dus risico. Voor investeringen in verpleeghuizen, zullen de zorgaanbieders vaker een beroep moeten doen op andere partijen, zoals in ouderenhuisvesting gespecialiseerde woningcorporaties of aan zorgaanbieders gelieerde vastgoedorganisaties. Die partijen zijn er niet altijd. Sommige zorgaanbieders dreigen daardoor nu al vast te lopen met hun bouwplannen.Discussie

Het verschil tussen commercieel en maatschappelijk vastgoed hangt samen met de meer fundamentele discussie over de fiscale positie van de maatschappelijke onderneming en de vrijstelling van de winstbelasting voor maatschappelijke sectoren als de zorg.Het kabinet laat, gezien de vele veranderingen in de zorgsector, inhoudelijke wijzigingen in de zorgvrijstelling nog even rusten. Maar door de vrijstelling in de vennootschapsbelasting te schrappen voor ‘bejaardenhuisvesting’, neemt zij toch al een voorschot op de discussie. Een ongelukkige keuze, vindt ActiZ, gezien de maatschappelijke gevolgen. Beter is eerst de fundamentele discussie te voeren, alvorens hier en daar fiscale maatregelen door te voeren zonder de maatschappelijke consequenties in beeld te hebben.Bron: ActiZ