Eerste euthanasie bij wilsonbekwame dementerende

op .

Voor het eerst is in Nederland een euthanasieverzoek ingewilligd van een zwaar dementerende vrouw die niet meer wilsbekwaam was.

Eerste euthanasie bij wilsonbekwame dementerende




Voor het eerst is in Nederland een euthanasieverzoek ingewilligd van een zwaar dementerende vrouw die niet meer wilsbekwaam was.

Op basis van haar wilsverklaring is de euthanasie uitgevoerd. Een betrokken arts, Constance de Vries uit het Limburgse Munstergeleen, heeft een verhaal hierover in de Volkskrant woensdag bevestigd.



Wilsverklaring 

Volgens de wet moeten mensen wilsbekwaam zijn op het moment dat ze vinden dat ze ondraaglijk lijden. Maar op het moment dat dit aan de orde was bij de 64-jarige vrouw, was haar dementie in zo'n vergevorderd stadium dat ze niet meer wilsbekwaam was. Toen zij dit nog wel was, had zij wens voor euthanasie in een wilsverklaring opgesteld en dit herhaaldelijk met haar huisarts besproken. Het is de eerste keer dat iemand enkel op basis van de wilsverklaring geëuthanaseerd werd. Ze overleed in maart van dit jaar op 64-jarige leeftijd.



Laat stadium van dementie

Tot nu toe waren in Nederland alleen gevallen bekend van euthanasie bij mensen die aan beginnende dementie leden. Zij waren nog in staat hun verzoek te motiveren. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) spreekt van een mijlpaal. De organisatie hoopt dat vooral onder artsen beter bekend wordt dat ook bij gevorderde dementie euthanasie mogelijk is.



Kritiek

Er is de laatste jaren veel kritiek geweest op artsen die euthanasie weigeren bij mensen die dement zijn, terwijl die personen zelf hadden aangegeven euthanasie te willen toen ze nog wilsbekwaam waren. Het euthanasiegeval van de 64-jarige vrouw is onderzocht door alle vijf de toetsingscommissies voor euthanasie die er in Nederland zijn. Volgens de regels onderzoeken zij gevallen van euthanasie achteraf.



SCEN-arts 

Bij het afwegen van een verzoek om euthanasie kan een huisarts de hulp inroepen van een zogenoemde SCEN-arts, die veel kennis heeft van euthanasie. In dit geval oordeelde de eerste SCEN-arts negatief. Hij vond dat niet te controleren was of de vrouw vrijwillig en weloverwogen tot haar besluit was gekomen. Een tweede SCEN-arts kwam tot de conclusie dat euthanasie wel mogelijk was.




Bron: TVV online