8500 extra zorgmedewerkers in 2013: het gaat lukken

op .

Het gaat lukken, om eind 2013 8500 extra mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen aan de slag te hebben. Dat blijkt uit een quickscan onder 35 leden van ActiZ. En dat wordt onderschreven door ruim 200 deelnemers aan een ActiZ

8500 extra zorgmedewerkers in 2013: het gaat lukken
Het gaat lukken, om eind 2013 8500 extra mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen aan de slag te hebben. Dat blijkt uit een quickscan onder 35 leden van ActiZ. En dat wordt onderschreven door ruim 200 deelnemers aan een ActiZ bijeenkomst over het convenant langdurige zorg. Ruim 200 leden bespreken hun plannen, knelpunten en vraagstukken over de besteding van de 850 miljoen die in het regeerakkoord vorig jaar zijn toegezegd.Voor 1 december moeten alle zorgorganisaties hun plannen indienen bij VWS voor het werven en opleiden van extra en zittend personeel. In het regeerakkoord is het doel gesteld om eind 2013 8500 extra mensen in de ouderenzorg aan het werk te hebben – 12.000 voor de hele langdurige zorg. Daartoe is €852 miljoen beschikbaar gesteld. De extra middelen zijn structureel, dus ook na 2013 zal er geld zijn om de extra mensen te betalen. In september sloten VWS en zorgaanbieders het convenant Kwaliteitsimpuls langdurige zorg, waarin de afspraken zijn uitgewerkt.Plannen

De branche kan het geld goed gebruiken. Veel zorgorganisaties hebben al plannen ontwikkeld voor de besteding of zijn daar druk mee bezig. Zo heeft Stichting Maasduinen een plan op gesteld rond drie speerpunten: het opleiden van nurse practitioners die de brug zijn met de specialisten ouderengeneeskunde die via de huisartsenpraktijk worden ingehuurd. Daarnaast wil de organisatie extra verzorgenden en als derde onderdeel meer mensen inzetten op welzijnsfuncties, zoals activiteitenbegeleiders. Zittend personeel kan verder opgeleid worden om een aantal van deze functies te bezetten.Opleiden

Deze onderdelen: werven en opleiden van nieuw personeel en zittend personeel verder opleiden zodat zij op een hoger niveau kunnen worden ingezet, komen in het merendeel van de plannen terug. Externe factoren spelen een rol bij de invulling van de plannen: de arbeidsmarkt is een belangrijke factor. Veel organisaties ‘vissen in dezelfde vijver’ voor nieuw personeel. Met name in de grote steden is dat lastig. Daarom zetten veel organisaties in op opleiding, zoals Stichting Sint Jacob in Haarlem. Zij leiden mensen op en geven bijscholing op de werkplek. De extra opleidingsmogelijkheden moeten ook het werk aantrekkelijker maken voor zittend personeel en instromers. Daarnaast breidt de organisatie de ‘flexpool’  uit, de flexwerkers die kunnen inspringen als vast personeel een opleiding volgt.Thuiszorg

Het enthousiasme van de deelnemers om nieuwe mensen aan te trekken voor verpleeg- en verzorgingshuizen laat onverlet dat ActiZ blijft pleiten voor vergelijkbare extra aandacht voor de thuiszorg. De druk op de zorg thuis zal blijven toenemen, omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, en zorg krijgen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is een trend die ook VWS ondersteunt. “Het is thuis moeilijk te verkopen dat ik wel extra geld krijg voor de verpleeghuiszorg, maar niet voor de thuiszorg,” zegt een van de bestuurders van een organisatie die beide vormen van zorg biedt.