Verzekeraars achter pgb-vervangende regeling'

op .

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) denkt de twijfels bij de zorgverzekeraars over een nieuwe vergoedingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te hebben weggenomen.

‘Verzekeraars achter pgb-vervangende regeling’
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) denkt de twijfels bij de zorgverzekeraars over een nieuwe vergoedingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te hebben weggenomen.
Uitvoerbaarheid

Ze meldde de Tweede Kamer dinsdag dat de verzekeraars die eerder kritiek hadden op de uitvoerbaarheid van de regeling, nu onder voorwaarden geen belemmeringen meer zien. De vergoedingsregeling moet er per 2012 komen voor mensen die geen beroep meer kunnen doen op het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee ze zelf zorg kunnen regelen.
Toelatingscriteria

De verzekeraars noemden de opzet eerder cliëntonvriendelijk, voorzagen een nieuwe bureaucratie en vonden de toelatingscriteria voor deze regeling te vrijblijvend. Veldhuijzen van Zanten heeft toegezegd dat ze de criteria voor 1 januari 2012 “eenduidig en eenvoudig” uitschrijft.

Ook herhaalt ze dat ze - als het nodig is - contact houdt met de zorgverzekeraars die contracten moeten gaan sluiten met nieuwe zorgaanbieders. Volgens Veldhuijzen van Zanten zijn er nu 175 contracten (10 procent van alle afgesloten contracten) met nieuwe aanbieders die flexibele zorg kunnen verlenen.
Kritiek

PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie zagen de kritiek van de verzekeraars als steun voor hun pleidooi om de plannen uit te stellen. Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) vindt na deze brief van de staatssecretaris nog steeds dat de pgb-maatregel “aan alle kanten rammelt en is gebaseerd op drijfzand-aannames”. Volgens haar blijven mensen in “volstrekte onzekerheid” en wordt de Kamer gepasseerd: “Niemand kent nu de criteria”.
Geen uitstel

Veldhuijzen van Zanten wil niet van uitstel weten. “Het later laten ingaan van de maatregelen doet onterecht het beeld ontstaan dat de maatregelen niet nodig zijn.” De bewindsvrouw grijpt in bij het populaire pgb om in 2015 een kostenoverschrijding van 700 miljoen euro te voorkomen. Zo’n 130.000 mensen regelen nu hun zorg met een pgb.
Bron: ANP