Werknemer maakt weinig gebruik van zorgverlof

op .

Werknemers maken weinig gebruik van verlof voor zorg en ouderschap. Dit blijkt uit het dinsdag verschenen rapport Verlof vragen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Werknemer maakt weinig gebruik van zorgverlof
Werknemers maken weinig gebruik van verlof voor zorg en ouderschap. Dit blijkt uit het dinsdag verschenen rapport Verlof vragen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Kort verlof

In 2009 nam slechts 2 procent van de werknemers korte tijd verlof op om te kunnen zorgen voor een plotseling ziek geworden kind, partner of ouder. In bijna een derde van de gevallen namen ze daarvoor een dag vrij. In een kwart van de gevallen een kortdurend verlof en in iets minder dan een op de tien gevallen het zogenaamde 'calamiteitenverlof'.
Zorgverlof

Nog minder werknemers (1 procent) nam verlof op voor de zorg van een langdurig zieke of hulpbehoevende. Ruim een derde nam hiervoor kortdurend verlof op, een vijfde nam een vrije dag en ruim een op de acht maakte gebruik van langdurend zorgverlof. Eenzelfde deel maakte gebruik van een voorziening voor bijzonder verlof.
Ouderschapsverlof

Ouders met een kind jonger dan 8 jaar maakten iets vaker gebruik van ouderschapsverlof (10 procent). Moeders deden dat vaker dan vaders (12 procent respectievelijk 6 procent). Zo'n 11 procent had wel behoefte aan ouderschapsverlof, maar maakte daar toch geen gebruik van. Nadelige financiële gevolgen waren de meest genoemde reden (een derde). Een kwart wees op ongunstige gevolgen voor de loopbaan of dat het op het werk niet zou kunnen.
Bron: ANP