SOCIAAL PLAN SANQUIN

op .

Sanquin heeft ambitieuze reorganisatieplannen, 'Blauwdruk' genaamd. De bonden zijn betrokken bij het opstellen van een sociaal plan ten einde de reorganisatie ook arbeidsvoorwaardelijk goed te laten verlopen.

SOCIAAL PLAN SANQUIN
Sanquin heeft ambitieuze reorganisatieplannen, 'Blauwdruk' genaamd. De bonden zijn betrokken bij het opstellen van een sociaal plan ten einde de reorganisatie ook arbeidsvoorwaardelijk goed te laten verlopen.De bonden zijn afgelopen zomer geïnformeerd over de reorganisatie “Blauwdruk” bij Sanquin. Blauwdruk brengt een ambitieuze reorganisatie, waarbij diverse functies verplaatsen worden, veranderen en/of verdwijnen. Blauwdruk kent nog geen reorganisatieplan waaruit nu al een definitief spoorboekje vastgesteld kan worden.Sociaal plan

Na een aantal overleggen met bestuur en de stafafdeling P&O van Sanquin zijn partijen zover dat duidelijk is dat er voor Blauwdruk een lang lopend sociaal plan afgesproken moet worden. Bij deze gezamenlijke constateringen hebben werkgever en vakbonden gedeelde belangen, maar wil de invalshoek nog wel eens verschillen. Zo willen de vakbonden stevige afspraken maken om de werknemers van werk naar werk te begeleiden. Het gaat om groepen werknemers die vaak al lang bij Sanquin werken en waarbij de lokale arbeidsmarkt vaak heel divers is. Sanquin heeft hetzelfde belang, maar wil toch meer zekerheden rondom de fasering van de boventalligheid.Signalen

Ook bij de VHP-Zorg (via de FBZ vertegenwoordigd in het overleg) komen al diverse bezorgde mails en telefoontjes binnen van leden over de wijze waarop de reorganisatie bij Sanquin vorm gaat krijgen. Al deze signalen helpen ons enorm om een beeld te vormen over de veranderingen die er gaan komen en nog meer over de gevolgen die deze reorganisatie heeft. Het is onbestaanbaar dat de werkgever op lokaal niveau al uitvoering geeft aan de reorganisatie terwijl er nog geen advies is van de ondernemingsraad en nog geen sociaal plan, aldus de bonden.Vrijdag 4 november is er een vervolgoverleg met de werkgever. Natuurlijk zullen alle leden geïnformeerd worden over het Sociaal Plan.
De bonden