SCP: Ouderen vaker tevreden over zorg

op .

Ouderen zijn tevreden over de verzorging in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat blijkt uit het rapport ‘Zorg in de laatste jaren’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP maakt een vergelijking tussen 2004 en 2008.

SCP: Ouderen vaker tevreden over zorg
Ouderen zijn tevreden over de verzorging in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat blijkt uit het rapport ‘Zorg in de laatste jaren’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP maakt een vergelijking tussen 2004 en 2008.Bewoners beoordelen de zorg die zij krijgen in het algemeen positief. Zo zijn zij positief over de bejegening door het personeel en de hoeveelheid zorg die zij krijgen.

Vergeleken met 2004, vinden bewoners in 2008 dat er meer rekening wordt gehouden met hun wensen. Zo voelen bewoners voelen zich vaker serieus genomen en het personeel komt minder vaak binnen zonder te kloppen. Wel vindt bijna de helft van hen dat het personeel weinig tijd heeft voor levensvragen en 41% vindt dat de zorg gehaast gebeurt.Zwaardere zorgvraag

In totaal wonen 165.000 ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Van hen wonen 100.000 in een verzorgingshuis en 65.000 in een verpleeghuis. Steeds meer ouderen wonen langer thuis. In 2008 verbleef 6% van de 65-plussers in een verzorgings- of verpleeghuis. In 2000 was dit nog  8%. Wanneer ouderen naar een zorginstelling gaan, hebben zij wel een grotere hulpvraag dan in 2000. Het aandeel bewoners met een ernstige lichamelijke beperking steeg van 42% naar 49%.
Bron: ActiZ