Beperkt aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies in de zorg

op .

Per 1 januari 2012 treedt waarschijnlijk een wetswijziging in werking die een maximum stelt aan het aantal commissariaten of toezichthoudende functies dat iemand mag vervullen bij grote organisaties. De wetswijziging is in juni 2011 gepubliceerd in Staatsblad 275.

Beperkt aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies in de zorg
Per 1 januari 2012 treedt waarschijnlijk een wetswijziging in werking die een maximum stelt aan het aantal commissariaten of toezichthoudende functies dat iemand mag vervullen bij grote organisaties. De wetswijziging is in juni 2011 gepubliceerd in Staatsblad 275. De belangrijkste consequentie is dat:

•    nieuwe toezichthouders bij grote rechtspersonen mogen ten hoogste vier andere commissariaten of andere toezichthoudende functies bij andere grote rechtspersonen vervullen;

•    nieuwe bestuurders bij grote rechtspersonen mogen ten hoogste in twee grote andere rechtspersonen commissaris of toezichthouder zijn.
Grote rechtspersonen

Onder grote rechtspersonen vallen organisaties of bedrijven die op twee opeenvolgende balansdata voldoen aan twee van de volgende drie criteria:

•    de waarde van de activa van de onderneming bedraagt meer dan €17,5 miljoen;

•    de netto omzet bedraagt meer dan € 35 miljoen;

•    en het gemiddelde aantal werknemers is meer dan 250.
Welke functies tellen niet mee?

Bij de vraag of het maximum aantal commissariaten of toezichthoudende functies is bereikt, blijven een paar functies buiten beschouwing:

•    toezichthoudende functies of commissariaten bij niet-grote NV’s, BV’s en stichtingen;

•    commissariaten bij groepsmaatschappijen van grote NV’s, BV’s of stichtingen;,

•    aanstellingen tot adviseur of ambassadeur van een grote rechtspersoon.

Meer informatie over de wetswijziging leest u in de bijlage. Klik hier!
Bron: GGZ Nederland