Ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten leven in twee werelden

op .

Medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders bekijken elkaar met wantrouwen en verschillen radicaal van mening over elkaars verantwoordelijkheden. Dat blijkt uit een gezamenlijke enquête van Zorgvisie en Medisch Contact onder 266 medisch specialisten en 23 ziekenhuisbestuurders.

Ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten leven in twee wereldenMedisch specialisten en ziekenhuisbestuurders bekijken elkaar met wantrouwen en verschillen radicaal van mening over elkaars verantwoordelijkheden. Dat blijkt uit een gezamenlijke enquête van Zorgvisie en Medisch Contact onder 266 medisch specialisten en 23 ziekenhuisbestuurders.

Specialisten tonen zich het meest wantrouwend. Bijna 30 procent ziet de raad van bestuur eerder als vijand dan als vriend. Bijna 40 procent van de medisch specialisten vindt dat ze als professionals niets hebben in te brengen.
Onenigheid

Inhoudelijk zijn beide partijen het zelden eens. Nu concentratie van zorg aan de orde van de dag is, vindt bijna 40 procent van de medisch specialisten dat zij zelf het zorgaanbod bepalen. Van de ziekenhuisbestuurders vindt een kleine 10 procent dat de artsen daarover het laatste woord hebben. Omgekeerd verlangen bijna alle bestuurders inzicht in de resultaten van medische behandelingen. Een wens waar slechts 15 procent van de medisch specialisten met regelmaat gehoor aan geeft.
Kwaliteit van zorg

Het overgrote deel van de bestuurders vindt dat het de taak van de raad van bestuur is om de kwaliteit van de zorg te beoordelen. Slechts 11 procent van de specialisten is het daarmee eens. Eenderde vindt dat het collectief medische staf hierover gaat en een kwart is van mening dat de wetenschappelijke verenigingen het laatste woord hebben. Het verbaast niet dat raden van bestuur volgens 46 procent van de medisch specialisten geen idee hebben van wat er in het ziekenhuis gebeurt.
Resultaten

De resultaten van de enquête staan vermeld in een uniek dubbelnummer van Medisch Contact en Zorgvisie dat 28 oktober verschijnt. Met in het Medisch Contact-deel een openhartig interview met internist en AMC-bestuurder Marcel Levi: “Ik verdien niet het meest van dit ziekenhuis. Dat was voor mij ook een verrassing.” In het Zorgvisie-deel een gesprek met bestuursvoorzitter Johan Dorresteijn van het Rotterdamse Havenziekenhuis: “Verpleegkundigen moeten niet bang zijn voor de dokter.”Bron: Zorgvisie