Kamer: balkenendenorm voor zorg

op .

Een Kamermeerderheid wil dat voor nieuwe zorgbestuurders de balkenendenorm gaat gelden. De Tweede Kamer gaat dat wettelijk regelen.

Kamer: balkenendenorm voor zorg

 

Een Kamermeerderheid wil dat voor nieuwe zorgbestuurders de balkenendenorm gaat gelden. De Tweede Kamer gaat dat wettelijk regelen.
De Tweede Kamer behandelt deze weken de Wet normering topinkomens. De Kamer besprak het wetsvoorstel op 11 oktober met minister Donner van Binnenlandse Zaken. Over ongeveer twee weken praat de Kamer opnieuw met Donner.
PvdA en PVV willen balkenendenorm

Volgens PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert is er een Kamermeerderheid die de balkenendenorm van 190.000 euro wil voor zorgbestuurders in de zorg. Een Kamermeerderheid steunde een jaar geleden een motie van die strekking. Zowel PvdA als PVV hebben nu een amendement ingediend dat dit regelt in de wet. Mogelijk gaan ze samen een voorstel doen. Als de linkse oppositie hier steun aan geeft, is er een Kamermeerderheid. “Linksom of rechtsom, er is altijd een Kamermeerderheid voor de balkenendenorm”, verklaart Wolbert.
PvdA verwacht soberheid

Wolbert vindt de discussie over topinkomens in de zorg zo langzamerhand “pijnlijk” worden. “We hebben te maken met een zware economische crisis en forse kabinetsbezuinigingen, waardoor iedereen een stap terug moet doen. In dat licht gezien vind ik een meer sobere beloning van zorgbestuurders vanzelfsprekend. Als ze dat niet inzien, staat hun moreel kompas niet goed afgesteld.”
'Balkenende is geen schijntje'

Het argument van zorgbestuurders dat ze marktconforme salarissen verdienen, omdat door marktwerking de risico’s toenemen voor bestuurders, snijdt volgens Wolbert geen hout. “Het gaat om premie- of overheidsgeld. En laten we wel wezen, de balkenendenorm is geen schijntje. Het is een heel fatsoenlijk inkomen.”
Donner wil salariscode NVZD en NVTZ

Anders dan de Kamer wil Donner juist de salariscode van de verenigingen van zorgbestuurders NVZD en toezichthouders in de zorg NVTZ. Die code heeft weliswaar ook de balkenendenorm als maximumsalaris, maar kent daarnaast de mogelijkheid om het inkomen te verhogen met maximaal dertig procent, ofwel tot 254.000 euro. Dat geldt in principe alleen voor bestuurders van grote en complexe organisaties of voor directeuren van organisaties die te maken hebben met bijzondere risico’s.
Tien procent verdient meer dan maximum

Uit een onderzoek van de NVTZ blijkt dat tachtig procent van de zorgbestuurders voldoet aan de balkenendenorm. Negentig procent verdient minder dan het maximum in de eigen salariscode. Tien procent van alle bestuurders zit daar boven.
NVZD voorziet juridische procedures

De NVZD hoopt dat Donner de Kamer kan overtuigen. NVZD-voorzitter Ruud Lapré voorziet anders een veelvoud aan arbeidsrechtelijke conflicten. Lapré wil dat de NVTZ en de NVZD wettelijke bevoegdheden krijgen om naleving van de code af te dwingen, ook bij niet-leden. Nu gaat conformering aan de code nog op basis van vrijwilligheid of na maatschappelijke druk.Bron: Zorgvisie