NVZ: privacy zet rem op informatie-uitwisseling

op .

Het evenwicht tussen het handhaven van maximale privacy en het optimaal toegankelijk maken van medische informatie is zoek. Dat zegt directeur Margot van der Starre van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) in reactie op het rapport "Staat van de Gezondheidszorg 2011" van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat op maandag 24 oktober uitkwam.

NVZ: privacy zet rem op informatie-uitwisseling
Het evenwicht tussen het handhaven van maximale privacy en het optimaal toegankelijk maken van medische informatie is zoek. Dat zegt directeur Margot van der Starre van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) in reactie op het rapport "Staat van de Gezondheidszorg 2011" van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat op maandag 24 oktober uitkwam.
Doorstart EPD

De IGZ concludeert in het rapport dat de informatie-uitwisseling binnen en tussen zorginstellingen beter kan en moet. De NVZ onderschrijft dit. Daarom zegt de NVZ het te betreuren dat de Eerste Kamer dit voorjaar de wet op het Elektronisch Patiënten Dossier heeft geblokkeerd, met name vanwege het privacyaspect. “Een landelijk EPD had het mogelijk gemaakt informatie tussen zorgverleners op een eenduidige manier uit te wisselen”, aldus Van der Starre. “Wij hadden liever gezien dat er met het EPD levens gered waren. Het was dé kans geweest om de informatieoverdracht in ingewikkelde zorgprocessen te stroomlijnen. Daarom ondersteunen wij het initiatief van enkele organisaties voor een doorstart van het EPD'.
EPD van levensbelang

Van der Starre noemt zorgvuldige, tijdige en juiste informatieoverdracht “letterlijk van levensbelang. Net als in het VMS-Veiligheidsprogramma ondersteunt ICT ook hier het verbeteren van het proces'. Twee voorbeelden van bewezen succesvolle projecten zijn de Surpasschecklist, die gehanteerd wordt bij operaties, en het Apotheek Service Punt (ASP). Beide worden in het IGZ-rapport beschreven en inmiddels breed toegepast. Ziekenhuizen hebben volgens de NVZ al laten zien dat ze in staat zijn degelijke oplossingen breed in voeren.
Standaardisatie van informatie-uitwisseling

De IGZ pleit in de Staat van de Gezondheidszorg voor standaardisatie van informatie-uitwisseling, inhoud, terminologie en techniek. Daarom gaat ze de minister verzoeken een commissie in te stellen om deze standaarden te bepalen. Dit gaat de NVZ niet ver en niet snel genoeg.”'Het ontwikkelen en toepassen van deze standaarden moet wat ons betreft zo snel mogelijk in gang worden gezet”, aldus Van der Starre.
Bron: Skipr