Schippers wil dat patiënt meedenkt over zorg

op .

Patiënten- en patiëntenorganisaties moeten meedenken over de toekomst van de zorg en de verdeling van kosten. Dat zegt minister Schippers van VWS in de laatste editie van Vraag in Beeld van patiëntenfederatie NPCF, een themanummer over Geld.

Schippers wil dat patiënt meedenkt over zorg
Patiënten- en patiëntenorganisaties moeten meedenken over de toekomst van de zorg en de verdeling van kosten. Dat zegt minister Schippers van VWS in de laatste editie van Vraag in Beeld van patiëntenfederatie NPCF, een themanummer over Geld.
Toekomst

Minister Schippers van VWS komt aan het woord over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Schippers vindt dat patiënten inzicht moeten krijgen in kwaliteit van zorg en in de mate waarin zorgverleners patiëntgericht zijn. “Als die transparantie ontbreekt, is kiezen lastig. Daarom gaan we een kwaliteitsinstituut oprichten. Patiëntenorganisaties krijgen hun rol in dit instituut. Zij kunnen goed aangeven wat patiënten van kwaliteit vinden en wat zij willen weten over het zorgaanbod', aldus Schippers in Vraag in Beeld.
Financiering

De NPCF is blij met deze toezegging van de minister en benadrukt het belang van een goed georganiseerde en gefinancierde patiëntenbeweging. "Ik vind dat bij deze uitspraken van de minister de overweging past om ons werk te financieren uit de zorgpremie. Dat kost de patiënt een paar euro per jaar. We weten uit onderzoek dat hij dat geld er voor over heeft als zijn positie in het zorgstelsel daarmee goed wordt vertegenwoordigd. En daar staan wij voor”, aldus NPCF-directeur Wilna Wind. Tegelijkertijd plaatst Wind een kanttekening: “Mooi dat we een sterke rol toegedicht krijgen, maar wel ironisch dat de middelen om die rol krachtig in te vullen tegelijk worden gehalveerd.”
Gevolgen maatregelen

In het interview licht de minster ook de maatregelen toe die ze wil treffen om de zorgkosten te beteugelen. Schippers ontkent dat haar ingrepen chronisch zieken extra raken. Wel belooft ze te kijken naar hoe verschillende regelingen op hun leven ingrijpen. De minister benadrukt verder dat het maatschappelijk besef over de enorme kostenstijging in de gezondheidszorg groter moet worden. Ze vindt dat burgers betrokken moeten worden bij het zoeken naar oplossingen.
Bron: Skipr