Financiële positie van ABP is slechter

op .

Financiële positie van ABP is slechterDe dekkingsgraad van ABP is in het derde kwartaal fors gedaald van 112% naar 90%. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de dalende rente. Met die rente moeten pensioenfondsen hun verplichtingen, de pensioenen van nu en in de toekomst, waarderen. Een dekkingsgraad van 90%  betekent dat tegenover elke € 100 die ABP nu en in de toekomst uitbetaalt een vermogen van € 90 beschikbaar is.Wat betekent dit voor de pensioenen?

Vicevoorzitter Joop van Lunteren: 'Deze daling van de dekkingsgraad is heel slecht nieuws. Het is vrijwel uitgesloten dat we de pensioenen in 2012 kunnen verhogen met de gemiddelde loonstijging bij overheid en onderwijs. Misschien moeten we zelfs aanvullende maatregelen overwegen. Als de dekkingsgraad niet op heel korte termijn flink aantrekt, komt ook het verlagen van de pensioenen dichtbij. Dit raakt niet alleen gepensioneerden, maar ook mensen die werken.'Wanneer neemt ABP een besluit?

Vicevoorzitter Xander den Uyl: 'Om de pensioenen te kunnen verhogen moet de dekkingsgraad van eind oktober 105% of hoger zijn. De kans is groot dat we dat gat tussen 90% en 105% in een maand tijd niet meer kunnen dichten. De pensioenen kunnen dan volgend jaar niet meegroeien met de gemiddelde loonstijging. We bekijken dan ook of we extra premie moeten gaan vragen. Of we nog andere maatregelen moeten nemen, hangt af van de dekkingsgraad op eind december. Als de dekkingsgraad niet verbetert, moet ABP de pensioenen eventueel gaan verlagen. Dat gebeurt dan uiterlijk na 15 maanden, dus op 1 april 2013.'